Spring naar de content

Islamisering bestaat niet

Wie voor zijn werk dagelijks stapels Kamervragen doorneemt ziet soms opeens rode lijnen. Neem nou de Kamervragen van de PVV. In veel gevallen eindigen hun Kamervragen met de zinsnede: “Bent u bereid om de islamisering van onze samenleving te stoppen? Zo nee, waarom niet?” Het Kabinet heeft inmiddels een standaard [[popup file=”2009-10/afbeelding_2_copy1.png” description=”reactie” alt=”Antwoord van minister Van der” align=”left” ]].

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Bas Paternotte

Wanneer noemde Wilders de term ‘islamisering’ voor het eerst in Kamervragen? Dat was op woensdag 17 mei 2006 in vragen over de Turkse religieuze organisatie Milli Görüs.

Sinds woensdag 12 maart 2008 is het standaardantwoord van alle ministeries op de zinsnede van Wilder cum suis: “Onder islamisering wordt verstaan: de maatschappij organiseren volgens islamitische principes. Hiervan is in Nederland geen sprake. In ons land gelden de basiswaarden en grondprincipes van de democratische rechtstaat. Dit houdt in dat de overheid een neutrale positie inneemt ten opzichte van de inhoud en organisatie van religies, dus ook ten opzichte van de islam.” De auteur van deze zin? Toenmalig Integratieminister Ella Vogelaar (PvdA). Heeft ze toch nóg een stempel op de Nederlandse politiek weten te drukken. Maar belangrijker, er is dus geen sprake van islamisering in Nederland. Dat u het weet.

Onderwerpen