Trainingsmissie

import haagse post 12 feb 2010 Politiek

In de politiek draait het vaak om formuleringen. Neem nu de kwestie-Uruzgan. Nederland zou in eerste instantie deelnemen aan een opbouwmissie.

Naarmate de tijd vorderde, bleek het toch te gaan om een vechtmissie, inclusief gesneuvelden en een heuse gedecoreerde held. Inmiddels is het wel duidelijk dat het rommelt in de coalitie. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen zou graag een verlenging van de missie zien; de PvdA, onder leiding van Tweede Kamerlid, Martijn van Dam wil weg uit Uruzgan.

Eind september vorig jaar, tijdens een spoeddebat over de kwestie, bleek hoe hard de PvdA-lijn is. Wij tekenden detijds het volgende op uit de mond van Van Dam: “Vanaf 1 augustus 2010 gaat Nederland zich terugtrekken uit Uruzgan, op 1 december is de terugtrekking voltooid. Geen woord Spaans bij. Het kabinet maakte daarmee een duidelijke afspraak. Met de Tweede Kamer. Met de NAVO. En met de Nederlandse bevolking. Voor mij geldt: afspraak is afspraak.”

Van Dam tekende daarbij aan: “We gaan natuurlijk niet weg om korte tijd later toch weer militairen naar Uruzgan te sturen, of om ergens anders in Afghanistan vergelijkbaar werk te gaan doen.”

Die starre houding van de PvdA is natuurlijk vragen om problemen. Gelukkig diende zich afgelopen weekeinde een oplossing aan. De NAVO stelt, bij monde van de Britse generaal Simon Levey, voor om Nederlandse militairen en civiele medewerkers in te zetten voor het opleiden van Afghaanse soldaten in zes trainingscentra in meerdere regio’s. “Er zijn dringend opleiders nodig om les te geven aan toekomstige legerartsen, ingenieurs, logistiek experts en medewerkers van inlichtingendiensten,” aldus Levey in de Volkskrant afgelopen zaterdag.

Tijdens het gemeenteraadsverkiezingendebat op Radio 1 afgelopen zondag bleek PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer wel oren te hebben naar het NAVO-voorstel. Maar van een vechtmissie kan wat haar betreft nog steeds geen sprake zijn. Het heeft voor de PvdA weinig zin om het kabinet te laten struikelen over Uruzgan; de partij staat er in de peilingen deplorabel voor. De PvdA zal dus moeten inbinden ,en wordt daarbij nu een handje geholpen door een onvermoede bondgenoot: de NAVO.


En nu wordt er dus gesproken over een trainingsmissie.

De PvdA lijkt het wel wat. Het is de vraag of de kiezer, en dan met name degene die een voorkeur heeft voor het sociaal-democratische gedachtengoed, dat gaat begrijpen.

Reageer op artikel:
Trainingsmissie
Sluiten