J’accuse…!

import g b j jr 12 mrt 2010 Politiek

Jan Peter Balkenende,

Twaalf uren na de val van alweer uw vierde kabinet stond u alweer glunderend het volk te woord. Jawel, een Balkenende V zag u zitten, na enig overleg met vrouw Bianca.

Laat twee politici vechten om een been en Balkenende gaat er mee heen. Zo deed u dat destijds al bij de strijd tussen Marnix van Rij en Jaap de Hoop Scheffer. Huisvriend Ab Klink noemde uw naam in Buitenhof, de spindoctor van De Hoop Scheffer, Jack de Vries, ging met u mee. En even later ben je lijsttrekker van het CDA. Buikspreekpop Pieter van Geel kreeg als troostprijs een staatssecretariaat en later het fractievoorzitterschap. Het is tekenend voor acht jaar Balken- ende. Lievelingsquote naar horen zeggen van uw team: “Als je de nul houdt, heb je al voor de helft gewonnen.” Overal afwezig tenzij absoluut noodzakelijk. Iedereen tevree.

Hoe voelt dat, om nu acht jaar leider van een land te zijn dat zichtbaar en aantoonbaar achterop raakt? Waarvan u zelf weet dat het hervormingen nodig heeft om klaar te zijn voor een globaliserende wereld waarin kennis, innovatie en sociaal ondernemerschap leidend moeten zijn. Is het niet erg treurig dat in het vierde jaar van uw gevallen kabinet nog zo veel wetgeving tot ‘controversieel’ moet worden verklaard? Er is van het regeerakkoord kennelijk weinig uitgevoerd. Zelfs uw eigen kabinet onderschreef dat intern.

Het was een jaar waarin we u als burgers niet op inhoud of overtuiging konden betrappen, maar procedureel geprietpraat moesten aanhoren. Twee verkiezingen binnen het jaar verloren, met pijnlijke afstraffingen in de Achterhoek, Twente, op de Veluwe en in Zuid-Holland. Met de kennis van nu is het adequater om er eens mee op te houden, zou je zeggen. Maar u zegt: ik keer alleen nog terug als minister-president. Wat een minachting voor het democratische proces en wat een arrogantie van de macht. Waar draait uw politieke bestaan nog om? Welke idealen verdienen na acht jaar nog vier jaar de aandacht van specifiek uw persoon? En waarom alleen als minister-president? De man met de morele vinger die korter is dan z’n lange neus: volkomen ongeloofwaardig.

Reageer op artikel:
J’accuse…!
Sluiten