Spring naar de content

De keutel van David Rietveld

Privacy lijkt het woord van week 19. De berichtgeving over de huwelijksperikelen van Jack de Vries, het tragische verhaal van Ruben en de vuilniszak van Alexander Pechtold; het houdt de gemoederen flink bezig. Lid van het Landelijk Bestuur van GroenLinks David Rietveld dácht de oplossing te hebben maar trok zijn spreekwoordelijke keutel weer in.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Bas Paternotte

Meet David Rietveld. GroenLinks-raadslid in Den Haag met een scherpe neus voor nieuws. Rietveld heeft echter ook een uitstekend ontwikkeld moraliserend vingertje. Zo was hij onder meer voorstander van een vuurwerkverbod en ging daarmee tegen de partijlijn in.

Naar aanleiding van De Telegraaf-berichtgeving stelde Rietveld een petitie op. Hij pleit voor een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de wakkere krant en roept de Tweede Kamer op om ‘te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om dit soort praktijken in de toekomst te voorkomen’. Kortom: GroenLinks pleit voor PERSBREIDEL.

De collega’s van het roze opinieweblog pikten de kwestie op en Rietveld trok vervolgens zijn keutel in. Reden: “Jammer genoeg is niet langer het doel van deze petitie onderwerp van discussie, maar de petitie en de initiatiefnemer zelf. Dat was en is niet de bedoeling, reden waarom de petitie is gestaakt.” 

En dat is apart te noemen. De berichtgeving over zijn persoon zat hem dus niet lekker. Zijn principiële uitgangspunt dat het OM onderzoek moet doen naar De Telegraaf doet opeens niet meer terzake.