Spring naar de content

Roemer aan de macht? Goed nieuws voor krakers, blowers en hangjongeren die houden van biologische voeding

Voor het eerst is de SP de grootste partij in de opiniepeilingen, althans in die van Maurice de Hond. Dat maakt het extra urgent om nog eens nauwkeurig na te gaan wat de partij van de sympathieke Emile Roemer nu eigenlijk met Nederland wil. Bladert u dus gerust met ons mee in het SP-verkiezingsprogramma 2011-2015 (pdf). En: verslik u niet!

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Roelof Bouwman

– Afschaffing van het voor huwelijks- en gezinsmigranten verplichte inburgeringsexamen in het buitenland (pagina 14).

– Invoering van een huisvestingswet die gemeenten meer mogelijkheden moet bieden ‘om wijken te mengen’ (pagina 13).

– Weer recht op bijstand voor jongeren onder de 27 jaar (pagina 18).

– De premies voor de zorgverzekeringen moeten inkomensafhankelijk worden (pagina 19).

– De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gelegaliseerd (pagina 24).

– Boetes worden waar mogelijk inkomensafhankelijk (pagina 24).

– Afschaffing van de vingerafdruk in het paspoort. Vingerafdrukken mogen niet worden opgeslagen in een groot databestand (pagina 24).

– Verhoging van de aanvullende beurs voor studenten (pagina 26).

– Mbo’ers krijgen een gratis ov-jaarkaart (pagina 26).

– Afschaffing van het kraakverbod (pagina 28).

– In ‘meerdere plaatsen in Nederland’ moet geëxperimenteerd gaan worden met gratis openbaar vervoer (pagina 30).

– Treinkaartjes worden na de ochtendspits 50 procent goedkoper (pagina 30).

– Geen kinderbijslag meer voor gezinnen ‘met de hoogste inkomens’ (pagina 31).

– Geen ‘mosquito’s’ (piepkastjes) die hangjongeren wegjagen (pagina 32).

– Gratis parkeren voor gehandicapten (pagina 32).

– De overheid moet biologische voeding gaan promoten (pagina 37).

– De toegang tot rijksmusea moet gratis worden (pagina 39).

– De overheid moet zich gaan inzetten om regionale kranten overeind te houden (pagina 40).

– De AOW-leeftijd blijft 65 jaar. Dit wordt gefinancierd door een geleidelijke beperking van de hypotheekrenteaftrek (pagina 45).

– Het hoogste tarief in de inkomstenbelasting moet worden verhoogd naar 55 procent. Er komt een nieuw toptarief van 65 procent. Aftrekposten moeten worden beperkt (pagina 46).

– De belasting op winsten boven 200.000 euro wordt verhoogd van 25,5 naar 30 procent (pagina 46).