Spring naar de content

Afwaardering heeft nauwelijks invloed

Het Catshuisberaad had financiële stabiliteit moeten brengen. Die is van groot belang aangezien Nederland zijn AAA-status lijkt te verliezen. Volgens DNB-president Klaas Knot zorgt het verlies van die status ervoor dat we 4 miljard euro extra rentelasten per jaar krijgen. Maandag schoot de rente op staatsobligaties, naar aanleiding van het Catshuisechec, omhoog.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Edwin van Sas

Triple A
De triple A-status lijkt voor economen (en politici) een heilig iets. De rating is een rapportcijfer (volgens Amerikaans systeem) die aangeeft hoe groot de kans is dat (in dit geval) een land in staat is om zijn schulden af te betalen (kredietwaardigheid). De kredietwaardigheid is weer van invloed op de rente die op staatsobligaties wordt gegeven. Immers, als de kans groot is dat je je geld niet terugkrijgt, wil je er een hoger rendement voor vangen. Op 16 januari werden Frankrijk en Oostenrijk afgewaardeerd van AAA naar AA+ door kredietbureau Standard & Poor’s. Er werd druk gespeculeerd over de gevolgen, maar wat is er nou werkelijk gebeurd na de afwaardering?

Afwaardering minieme gevolgen
In de paar dagen voorafgaand aan de afwaardering steeg de rente in Frankrijk met bijna  0.4-procentpunt tot 3,4%, maar sinds de afwaardering ligt de rente eigenlijk altijd rond de 3,1% of lager. Ook in Oostenrijk is er sprake van een vrij stabiel percentage dat lager ligt dan op het afwaarderingsmoment.
Ook de recente suggestie van Citigroup dat ook kredietbeoordelaar Moody’s de AAA-status van Frankrijk zal gaan verlagen had daarop geen invloed. De rating is ook niet meer dan een vergelijkingsinstrument: als de rest van de klas het ook minder doet ben je nog steeds de beste.

Nederland stabiliseert
Een eventuele afwaardering voor Nederland zal nauwelijks impact hebben. Zeker als er enkele hervormingen worden doorgevoerd kunnen we ook zo weer AAA worden. De oprisping van de rentetarieven van maandag stabiliseert zich vandaag al weer. Met andere woorden: AAA of AA+, u kunt gewoon rustig slapen.