Spring naar de content

Harry van Bommel, nestor tegen wil en dank

Inderdaad, we lopen op de zaken vooruit. Maar nu VVD-Kamerlid Willibrord van Beek heeft aangekondigd na 12 september niet terug te keren in het parlement, is Harry van Bommel (SP) vanaf dat moment nestor van de Tweede Kamer.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Bas Paternotte

Het nestoraat is geen officiële titel, maar wordt toegekend op basis van anciënniteit. Zo was  SGP-fractievoorzitter Bas van der Vlies met 29 jaar Kamerlidmaatschap lange tijd de nestor van het parlement. Zeker indrukwekkend, maar niet zo indrukwekkend als Lodewijk Duymaer van Twist. Dit ARP-Kamerlid zat 44 jaar en vijf maanden in de Kamer, van 1901 tot en met 1946. Van Bommel (49) loopt al veertien jaar rond in het parlement. Hij is samen met eerder genoemde Van Beek, Ineke van Gent, Mariëtte Hamer, Kees van der Staaij en Jan de Wit het langstzittende Kamerlid. Daar Kamerleden op alfabet worden geïnstalleerd is Van Bommel – mits verkozen, melden wij formeel – vanaf september de nieuwe nestor.

Gefeliciteerd, meneer Van Bommel. De SP levert na de verkiezingen de nestor van de Tweede Kamer.
“Ik heb Van Beek gesmeekt in de Kamer te blijven. Nog geen vijftig jaar oud en toch treft mij dit lot.”

Het is geen officiële titel, maar wel eervol.
“Zeker, maar aan de andere kant vind ik het een slechte zaak dat de omloopsnelheid van Kamerleden zo ontzettend is toegenomen. In het verleden werd iemand met veertien jaar Kamerlidmaatschap ‘ervaren’ genoemd, maar zeker geen veteraan. Nu ben ik veteraan tegen wil en dank.”

Die hoge omloopsnelheid is een veelgehoorde klacht.
“En terecht. De geschiedenis en procedures worden daardoor uit het oog verloren. Het Kamerlidmaatschap hoort het hoogste ambt te zijn. Helaas komt het nu regelmatig voor dat iemand in de Kamer gaat zitten omdat ze het zien als een leuke springplank naar een goed betaalde baan. Ook zie je mensen recht van de universiteit in een zetel terechtkomen.”

U vindt verjonging van de Kamer toch geen probleem?
“Strikt genomen niet. Een jonge generatie vecht zijn weg naar binnen, ook mijn partij levert daar een bijdrage aan. Maar toen ik in de Kamer kwam, werd die bevolkt door hoogleraren, mensen die hun sporen hadden verdiend in het bedrijfsleven en een deel kwam van de werkvloer. Die balans van ervaring en expertise mis ik, net zoals in een goede fractie mensen van 20 tot 65 zouden moeten zitten. Daar zijn wij nu mee bezig.”

En straks is het zover, dan bent u de nieuwe Bas van der Vlies.
“Die vergelijking laat ik aan u. Van der Vlies werd overigens terecht geroemd om zijn staatsrechtelijke kennis. Kleine anekdote. Onlangs had ik een overleg over iets dat de Tweede Kamer zélf aanging. Een expositie. CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel wist wel een leuke organisatie die dat kon invullen en wilde dat even doordrukken. Maar daar is een procedure voor zodat iedereen aan bod komt en daar wees ik hem op. Vervolgens verweet hij mij ‘wel erg bestuurlijk’ ingesteld te zijn. Beschuldigd worden van een te bestuurlijke instelling door een CDA’er. Ik moest even grinniken.”