Spring naar de content

Alexander Pechtold in je brievenbus, hoe leuk is dat?

Alle politieke partijen hebben een eigen blad. Op HP/De Site nemen we regelmatig zo’n partijorgaan onder de loep. Deze week in aflevering 5: hoe lezenswaardig is de Democraat, het clubblad van D66?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Roelof Bouwman

Wat een mooie naam voor een partijblad!

Jazeker, en dat al sinds de oprichting van D66. Want anders dan bij de PvdA, de VVD en het CDA houden ze er bij de Democraten niet van om het eigen periodiek om de zoveel jaar een andere naam te geven. Bravo!

Hoe vaak verschijnt de Democraat?

Hier raken we meteen een gevoelig punt: slechts twee keer per jaar (op magazineformaat, 44 pagina’s). Geen enkel ander Nederlands partijblad heeft zo’n lage verschijningsfrequentie.

Is de Democraat een echt clubblad?

Dat is wel de intentie. Onlangs onderging het blad zelfs een heuse make-over, onder auspiciën van het Haagse ontwerpbureau De Ontwerpvloot. De bedoeling is dat er voortaan meer ruimte komt voor nieuws vanuit de vereniging, meer artikelen over de thema-afdelingen en de online netwerken van D66 en, zo lazen we in het maartnummer, “in het bijzonder meer aandacht voor de leden van D66”. Een mooi streven, maar zolang de Democraat nauwelijks vaker verschijnt dan de Succes Agenda en de Enkhuizer Almanak, blijft toch de indruk bestaan dat D66 de eigen leden een beetje afscheept.

Valt er in de Democraat ook iets te lachen?

Nee. Sterker nog: zelfs SGP-orgaan De Banier is vergeleken met de Democraat een luchtig periodiek Of zou het alleen aan de koppen liggen? ‘Energie: gelijke behandeling gewenst’, ‘Nederland grondstoffenrotonde’, ‘De enige toekomst is een groene toekomst’: opwekkend is het allemaal niet. Een beetje blij werden we pas op pagina 41, waar we kortingsbonnen aantroffen voor zowel Alexander Pechtold’s boek Henk, Ingrid en Alexander als voor de Hans van Mierlo-bundel Een krankzinnig avontuur. Bij nadere bestudering bleek de geldigheidsduur van de bonnen echter te zijn verstreken. Om dergelijke ongemakken in de toekomst te voorkomen, beloven we hierbij plechtig de Democraat voortaan direct na ontvangst uit het plastic te halen.

In de volgende aflevering: CDA.nl, het huisorgaan van het CDA.

Onderwerpen