Spring naar de content

Lijsttrekker noemt Beatrix ‘tirannieke topcrimineel’

Koningin Beatrix is een inhalige, machtsgeile, dictatoriale, tirannieke en parasitaire topcrimineel. Dat zegt de lijsttrekker van een partij die in september deelneemt aan de Tweede Kamer-verkiezingen. Maak kennis met Johan Oldenkamp, lijstaanvoerder van SOPN, de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland, ook bekend geworden als de UFO-partij. 

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Mark Traa

Over de beweging is al veel gezegd en geschreven, met name over het wonderlijke wereldbeeld (PDF) van de achterban. Van Oldenkamp, psycholoog van beroep, zijn ook vele curieuze artikelen en filmpjes in omloop. Menigeen zal de wenkbrauwen erbij optrekken en vervolgens overgaan tot de orde van de dag: voor onorthodoxe opvattingen moet nu eenmaal plaats zijn in het parlement. Stiekem vinden we dat zelfs wel leuk. Dat Johan Oldenkamp overal complotten ziet, soit. Zijn partijtje ziet er eigenlijk best lief uit, zo aan de buitenkant.

Topcrimineel Beatrix von A.
Het wordt pas grimmig wanneer Oldenkamp de gelegenheid krijgt zijn mening over het koningshuis te debiteren. Daar is hij namelijk op tegen. En niet een beetje maar heel erg. Waar de doorsnee Republikein in zijn publieke uitingen nog enige matiging kan betrachten, gaat Johan Oldenkamp helemaal lós. In 2010 noemde hij Beatrix al een ‘dictator’ die lid is van de ‘club van Duivelaanbidders’. Ze zou ‘de farce die het Koninkrijk der Nederlanden heet’ maar het beste kunnen ontbinden. Bij een andere gelegenheid sprak hij over ‘de allergrootste machtswellusteling van dit nederige landje, namelijk topcrimineel Beatrix von A.’

Nu zijn er wel meer mensen die rare dingen roepen. Johan Oldenkamp echter zullen we straks wellicht zien acteren op ‘s lands hoogste podium: het parlement. De SOPN heeft zich namelijk keurig ingeschreven bij de Kiesraad, en geeft aan te mikken op 76 zetels in de nieuwe Tweede Kamer. We moeten dus rekening houden met premier Johan Oldenkamp, zegt Johan Oldenkamp eigenlijk. Zo niet, dan moet er toch tenminste het voorzitterschap van een eenmansfractie in zitten. Waarbij we de gelegenheid nemen de andere partijen alvast te waarschuwen: Oldenkamp wil namelijk laten onderzoeken of VVD, CDA en PvdA zijn aan te merken als criminele organisaties.

Koninginnedag = Nationale Dictatordag
Terug naar Oldenkamp en Oranje. Heeft hij inmiddels zijn toon wat gematigd, nu er een kans bestaat dat hij straks elke maandag met de door hem zo verketterde majesteit aan de thee zit op Paleis Huis Ten Bosch? Nou, nee. In een enkele maanden oude nieuwsbrief van zijn stichting Pateo betitelt Oldenkamp Koninginnedag als ‘Nationale Dictatordag’. We citeren:

“Het blijft mij verbazen hoe populair de lokale dictator is bij al die onwetende Nederlanders. Weten zij misschien niet dat deze extreem rijke en machtsgeile vrouw helemaal geen belasting betaalt, en haar familie evenmin?”

“Het is zeer opmerkelijk dat een schatrijke, tirannieke vrouw zo populair kan zijn onder de mensen die zij en haar parasitaire familie uitzuigen.”

“Ik heb diepe bewondering voor de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) die vele miljoenen medelanders kan laten sympathiseren met een inhalige dictator en haar meeprofiterende familieleden.”

Johan Oldenkamp

Majesteitsschennis?
Nu is majesteitsschennis toevallig in het nieuws door de recente veroordeling van een man die de koningin een ‘oplichtster’ en een ‘zondaar’ noemde. Het ging om een zwakbegaafde man die spijt betuigde in de rechtszaal. Hoe anders is de insteek van de ooit gepromoveerde Johan Oldenkamp: in zijn nieuwsbrief schrijft hij dat hij “bewust kiest voor harde woorden, om zo een tegenwicht te kunnen bieden tegen de geïndoctrineerde beeldvorming via vooral het NOS Journaal”. We zouden bijna zeggen dat zich hier een interessante nieuwe casus voor het OM aandient.

Dodenherdenking
En dan nog wat. Het is misschien ook goed om een inkijkje te hebben in het historische besef van onze aanstaande premier. We citeren nogmaals een fijnzinnige passage uit de al eerder aangehaalde nieuwsbrief van Oldenkamp:

“In Nederland worden op 4 mei alle mensen herdacht die in 1945 of de jaren ervoor hun leven hebben gelaten in de strijd tegen de Nazi’s. Nazi verwijst daarbij helemaal niet naar het Duitse Nationalsozialismus, wat velen ten onrechte menen, maar naar Nationaal Zionisme. Het zijn de verborgen zionisten geweest die deze oorlog, en alle andere oorlogen van de laatste eeuwen, op hun geweten hebben. Voor deze fascistische zionisten zijn de gelovers in het Judaïsme slechts pionnetjes in hun megalomane machtsspel. Zowel het aanzetten tot het discrimineren van Joodse mensen als het te onpas roepen van antisemitisme komt uit de hoek van deze racistische zionisten. Binnen de parasitaire familie van het Staatshoofd was de SS’er Bernhard zur Lippe-Biesterfeld onmiskenbaar de grootste zionist. Of gaat deze eer toch naar zijn oudste dochter?”

Juist ja. Namens het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI) laat adjunct-directeur Esther Voet desgevraagd weten dat hier sprake is van onmiskenbaar antisemitisme. Het CIDI beraadt zich op mogelijke juridische stappen tegen Johan Oldenkamp. “We gaan zijn site goed volgen en hebben inmiddels overleg gehad met het Meldpunt Discriminatie Internet. Je kunt je echter afvragen in hoeverre deze meneer toerekeningsvatbaar is.” Ook persofficier Nicolette Stoel kan melden dat het OM de zaak zal bestuderen.

Vanaf zijn vakantieadres mailt Oldenkamp dat hij onder één voorwaarde vragen wil beantwoorden: “Gezien mijn ervaring met journalisten zonder integriteit eis ik voortaan dat er alleen publicatie plaatsvindt na mijn toestemming”. Fijn te weten dat ook de vrije pers in het Nederland van Johan Oldenkamp in goede handen is.