Spring naar de content

Premierwaardig? Wethouder Roemer stond onder curatele

Emile Roemer kreeg als wethouder Financiën in Boxmeer zijn begroting niet sluitend. De provincie Noord-Brabant zette de gemeente onder ‘preventief toezicht’. Zou dit het einde betekenen van de bijkans onstuitbare opmars van de SP? Want die vraag gaan de andere partijen aan u stellen: wilt u een premier die zijn huishoudboekje niet op orde had?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Bas Paternotte

Publicist Aaron Mirck gooide vandaag het balletje op, op opiniewebsite DeJaap. Mirck schrijft over een tweet van Pauw & Witteman redacteur Jaap Jansen. Een andere twitteraar wees hem er op dat Roemer het als wethouder van Financiën niet al te best deed. En dat Roemers tegenstrevers daar deze campagne van gebruik gaan maken. “Je wilt het idee hebben dat je hem uit zou kunnen laten gaan met je dochter, zonder dat ze met een trauma thuiskomt. Hij moet niet te ver van de kiezer staan, ‘dezelfde taal spreken’ en, last maar absoluut niet least, hij moet je portemonnee kunnen lenen, zonder je achter te laten met gigantische schulden.”

Maar is het waar? Ja, het is waar
Op dinsdag 17 mei 2005 stuurt burgemeester Karel van Soest (VVD) het ‘voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2004 van de Algemene Dienst en de jaarrekening 2004 van het Grondbedrijf’ naar de gemeenteraad van Boxmeer. En dat ziet er niet goed uit. De begroting 2004 kon de toets van de provincie niet doorstaan en leidde tot een fors en structureel tekort. De gemeente kwam in 2004 1.494.432,40 euro tekort. Ook de meerjarenbegroting vertoonde forse structurele tekorten. “Daarom is de gemeente Boxmeer onder preventief toezicht geplaatst voor het begrotingsjaar 2004 en diende de gemeente in 2004 de kaders aan te geven hoe te komen tot positieve begrotingsresultaten in het jaar 2007.”

Au
Uiteindelijk kwam het goed: vanaf 2007 zou de gemeente een positief saldo laten zien. Het raadsstuk leest u hier. (PDF). Maar daar gaat het niet om. ‘Het zaadje is gezaaid’, betoogt Mirck in zijn artikel: Roemer kreeg zijn begroting niet rond en werd onder curatele gesteld. “Ik garandeer dat dit verhaal op de eerste pagina’s van de krant zal verschijnen en politici het zullen gebruiken voor hun campagne. Die dag nadert snel: de Olympische Spelen zijn voorbij, Nederland gaat weer van de camping en langzaam aan weer naar school. Het is dan maar de vraag of Roemer dit nog weg kan lachen.”

Die dag is dus vandaag. Het frame moge duidelijk zijn: Roemer en Rijks’ financiën, dat schuurt.