Spring naar de content

Weet je wat? Laten we gaan bezuinigen

Donderdag komt het Centraal Plan Bureau (CPB) met de nieuwe ramingen. Daar wacht de regering op. Dat doen ze al zolang het CPB bestaat, dat wachten, dus waarom zouden ze het dit keer anders aanpakken? 

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Dr. Doom

Ik heb er niet voor doorgeleerd maar trouwe lezers weten dat ik zweer bij de feiten die elke maand door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden gepubliceerd. Het CBS publiceert wat er is gebeurd en dat is, zoals vorige week nog bleek, tegenwoordig vaak een inconvenient truth. Het CPB publiceert wat ze denkt dat er zal gebeuren. Het CPB zit er dan ook meestal naast. In slechte tijden is ze te optimistisch, in goede tijden te pessimistisch. En voor de huidige tijden hebben ze geen geschikte modellen, wat we nu meemaken kent geen precedent.

Geen economische groei
Laat ik me wagen aan wat voorspellingen. Ook in 2013 zal er geen economische groei zijn, we krimpen. De werkloosheid kan zomaar oplopen naar 650.000 tot 700.000. Het begrotingstekort loopt op naar bijna 4 procent. Er zal worden geschermd met een mogelijke afname van de krimp die wellicht in het 4e kwartaal van 2013 zichtbaar zal moeten worden. Met het allesomvattende voorbehoud dat dit ‘natuurlijk’ sterk afhankelijk is van het veronderstelde aantrekken van de wereldeconomie.

Eerste verstandige besluit van het kabinet
Naar aanleiding van ramingen uit een andere, internationale hoek, heeft het kabinet al aangegeven dat ze dit jaar geen verdere bezuinigingen voorziet. Dat is het eerste verstandige besluit van dit kabinet dat met een schuin oog naar Italië kijkt en wat het volk daar met de voeten heeft veroorzaakt. Maar in 2014 zal er zeker verder bezuinigd worden, zo is nu al bekend. En daarmee is het hele intellectuele en economische vermogen van deze regering samen te vatten in wat we doorgaans Pavlov noemen.

Natuurlijk hopen ze in Den Haag stilletjes dat het in 2013 toch beter zal gaan, zodat bezuinigingen in 2014 niet nodig zullen blijken te zijn. Maar het zal niet beter gaan. Er is geen koopkracht, er is geen vertrouwen en Nederland is in afnemende mate concurrerend als exporteur van hier gemaakte goederen.

Met een regering die maar een één product kent – bezuinigen – zie ik niet hoe het de komende jaren anders zal kunnen gaan.