Spring naar de content

Weer 21.000 werklozen erbij. Alleen al in februari

Donderdagochtend maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek de nieuwe werkloosheidcijfers bekend. Eind februari waren 613 duizend personen in Nederland werkloos. Volgens het UWV groeide het aantal uitkeringen met 7 duizend tot 377 duizend.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Dr. Doom

Dat het aantal uitkeringen minder snel stijgt dan het aantal werklozen komt omdat dit getal een saldo is van personen die niet langer een WW-uitkering krijgen en de nieuwe werklozen. Degenen die niet langer een uitkering kregen hebben óf een nieuwe baan óf ze vallen terug op de bijstand. Hou het er maar gerust op dat die laatste categorie de grootste is. Opmerkelijk is het aantal uitkeringen aan personen die in de Financiële en zakelijke dienstverlening werkten; dat zijn er ruim 140 duizend en daarmee ruim 37 procent van het totaal. De kans dat die banen – veelal in de bankensector – ooit nog terugkomen, is te verwaarlozen.

De afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen gemiddeld met 20 duizend. Het voortschrijdend gemiddelde over de voorgaande driemaandsperiode was nog 19 duizend. De trend is dus nog altijd stijgend, er is geen ombuiging in zicht.

Drie weken geleden publiceerde het Centraal Planbureau zijn ramingen voor 2013 en 2014, ik wond me erop deze plek nogal over op. Het gegoochel met definities – het CPB hanteert de internationale ILO-definitie – werkt onnodig verwarrend daar waar het CBS maandelijks publiceert en breed in de pers wordt geciteerd. Het CPB komt tweemaal per jaar met ramingen. Begon dat ILO-cijfer in de CPB-ramingen nog met een ‘5’, na februari zal ook het CPB met 605 duizend moeten rekenen.

De afgelopen 12 maanden nam de werkloosheid in Nederland met 148 duizend personen toe, ten opzichte van maart 2012 een toename van ruim 30 procent.

Het CPB gaat ervan uit dat er in 2013 90 duizend werklozen zullen bijkomen. Je hoeft geen econoom te zijn om dat als onzin te bestempelen. De trend is steil en stijgend en alleen al in januari en februari tellen we 42.000 werklozen méér. We weten uit een eerdere fase in deze crisis dat werkgevers zich wel drie keer bedenken voordat ze in zware tijden personeel in vaste dienst nemen. Immers, het ontslagrecht is ondanks alle gesteggel nog gewoon zoals het was. Het risico van het bieden van een vast dienstverband is in Nederland gewoon te groot.

We gaan dit jaar volgens de CBS-definitie nog een cijfer met een ‘7’ zien. En misschien ook wel volgens die van het CPB. Die voorspelling mag u mij aanrekenen, je leest ‘m nog nergens. De economie krimpt al weer, bedrijven hebben na de klappen in voorgaande jaren nog geen grammetje vet kunnen opdoen.

Dr. Doom is een pseudoniem. Als belegger is hij verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Beleggingsvereniging Fibonacci. Op het moment van het schrijven van deze column heeft de vereniging posities in Ahold, Akzo Nobel, ASML, DSM, Heineken, KPN, Shell en Unilever en is Short in de AEX. De positie in de AEX is kortlopend en wisselt regelmatig. Die kan dus nu al anders zijn. Volg Dr Doom op Twitter.
———

Download de gratis app van Tablisto om ons maandblad op uw tablet te lezen

Volg HP/ De Tijd op Twitter