Spring naar de content

Nederlandse economie krimpt verder, beeld wordt nog vertekend door extra gas

Zojuist maakte het CBS de groeicijfers over het eerste kwartaal 2013 bekend, er was sprake van een negatieve groei van 0,1 procent vergeleken met een kwartaal eerder. Vergelijken we de vier afgelopen kwartalen met de vier kwartalen ervoor, dan kromp de economie 1,7 procent.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Dr. Doom

Zoals ik vorige week al schreef was de kans groot dat de cijfers in positieve zin vertekend zouden worden door het extreem koude voorjaar. Daardoor hebben u en ik veel meer gas verstookt en dat leidt tot hogere inkomsten, de toename was maar liefst 12 procent. Ook de export van gas nam daardoor toe.

Het is niet eenvoudig om het effect er helemaal uit te halen, het zou zomaar 0,2 procent krimp kunnen toevoegen als er sprake was geweest van een normale gasconsumptie.

Al met al is het beeld dramatisch. De consumentenbestedingen zijn flink achteruit gekacheld, ook dat effect wordt nog in positieve zin beïnvloed door datzelfde gas. Maar daar had u niet echt een keuze, waar u die keuze wel had hield u de hand zwaar op de knip. De werkloosheid nam toe tot 8,2 procent van de beroepsbevolking en ook de export staat onder druk. Zoals u als trouwe lezer kunt weten is ons exportcijfer altijd al zwaar vertekend door de zogenaamde wederuitvoer: zaken die via de Rotterdamse haven en Schiphol ons land bereiken om zonder reële waardetoevoeging direct weer geëxporteerd te worden. De export van een eigen binnenlands product steeg nog licht maar maar ook die stijging werd grotendeels veroorzaakt door de export van ons eigen gas, een eenmalig groter effect.

Houdt u uw hart maar vast voor het lopende kwartaal, we zijn al halverwege en de de na maart gepubliceerde macrocijfers zijn zonder uitzondering negatiever dan de eerdere.