Spring naar de content

Vice-premier Lodewijk Asscher is zijn Amsterdamse schwung helemaal kwijt

Heel lang hield het Amsterdamse politieke wonderkind van de PvdA de boot af. De landelijke politiek trok aan hem maar hij kon de uitdaging goed weerstaan. In Amsterdam was hij nog lang niet klaar, er lagen nog stapels uitdagingen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Dr. Doom

Tot verbazing van velen liet hij zich na de opleving van de PvdA in de parlementsverkiezingen tóch overhalen. Was het playing hard to get? Speelde hij die desinteresse?

In Amsterdam bouwde hij als wethouder een imago op van doortastendheid, openheid. En durf. Hij durfde zaken op- en aan te pakken.

Afgelopen zaterdag publiceerde het Parool een interview. Het beeld dat nu wordt opgeroepen is dat van een gladde doorsnee-politicus. Op bijna alle vragen geeft hij antwoorden waaraan op zich niks gelogen is maar waar je ook geen stap verder komt. De kop boven het interview: ‘Ik kan geen wonderen verrichten.’ Wat mij betreft was dat een onnodige uitspraak, we kunnen dat allemaal zelf wel vaststellen. En wonderen worden ook niet verwacht. Wel de voortvarendheid en durf die in Amsterdam de basis waren – of moet ik inmiddels zeggen: leken – voor het verzoek het landelijk te proberen. Bepaald stuitend vond ik zijn antwoord op de vraag of dit kabinet de economie niet kapot bezuinigt. Het antwoord roept bij mij de vraag op of hij wel over zelfs maar over een fractie van de kennis en kunde beschikt die hem wordt toegedacht, misschien was Amsterdam wel dat ene en enige piekmoment. In elk geval toont het machteloosheid. Dat antwoord luidde:

We bezuinigen veel minder dan je zou moeten doen om de begroting op orde te brengen. In feite zijn we de economie aan het stimuleren door meer geld uit te geven dan er binnenkomt…..We staan er in veel opzichten goed voor, maar dat komt ook doordat we gezien worden als een betrouwbaar, degelijk land dat altijd voorzichtig met de centjes omgaat. Dat moet je koesteren.’

Ik wist niet wat ik las. Meer uitgeven dan er binnenkomt is impliciet het stimuleren van de economie? Hoewel economen het zelden met elkaar eens zijn zullen ze op dit punt Lodewijk Asscher gezamenlijk nog even in de schoolbankjes willen hebben. Het illustreert wel gewoon wat er bij Asscher aan ontbreekt: een op een concreet doel toegespitste aanpak en de daarvoor benodigde financiering. Daar schreef ik vorige week al over.

En dat betrouwbare en degelijke land? Ik ken het niet. U wel? Pensioenen, WW, hypotheekrente, AWBZ, kinderopvang, ik weet niet waar ik moet ophouden.