Spring naar de content

Minister Hennis door eigen troepen onder vuur genomen

Generaal-majoor b.d. Harm de Jonge geeft vandaag op de opiniepagina van Trouw ongekend harde kritiek op minister Hennis-Plasschaert en haar beleid. Volgens De Jonge moet ze eens laten zien welke ambitie ze heeft met de krijgsmacht, “en dat moet méér dan louter boekhouden zijn.”

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Nick Muller

Defensie moet meer bezuinigen dan vooraf was afgesproken. Er wordt onder meer een landmachtbataljon opgeheven. “De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de bezuinigingen getuigt niet van een visie”, schrijft de generaal in zijn relaas. “Het is gewoon strepen tot de boekhouder tevreden is gesteld zonder je al te veel af te vragen in hoeverre je nu nog de gewenste samenhang in de krijgsmacht overeind kan houden.”

Verder: “Wat het defensiepersoneel nodigt heeft is een stip op de horizon, waarbij van de minister wordt verwacht politieke moed te tonen en die stip verder weg te leggen dan haar eigen regeerperiode.” Alleen als de minister zo’n perspectief biedt “gelooft het defensiepersoneel weer in de politieke leiding en is het misschien bereid om bij Defensie werkzaam te blijven.”

De bijdrage van De Jonge is opvallend te noemen, aangezien militairen niet geacht worden zich openlijk met het defensiebeleid te bemoeien. Vorige week verklaarde de grootste militaire vakbond (VBM) ook al dat minister Hennis van defensie ‘een sterfhuis’ maakt. Met de kritiek van De Jonge erbij lijkt Hennis het vertrouwen van de krijgsmacht te verliezen.

In juli haalde vakbondsbestuurder Jan Kleian al hard uit naar Hennis over de manier waarop afscheid wordt genomen van overtollig personeel. “Zo neem je nog geen afscheid van een huisdier”, zei hij over de niet-ondertekende standaard ontslagbrieven die namens de minister verstuurd werden.

Minister Hennis heeft nog niet gereageerd op de kritische uitlatingen.