Spring naar de content

MKB en zzp zorgen voor politieke comeback Hero Brinkman

Wie dacht en misschien ook wel hoopte dat we van Hero Brinkman zouden zijn verlost: er is te vroeg gejuicht. Hij kondigt zijn terugkeer in de politiek aan met een one issue-partij.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Dr. Doom

Hij gaat het opnemen voor het MKB, zzp’ers inbegrepen. Dat is een vergeten groep die van alle Nederlanders misschien wel het zwaarst is geraakt door de crisis. De bijna een miljoen zzp’ers in ons land zien hun inkomen al jaren fors afnemen en kunnen geen aanspraak maken op WW. Zou dat wel het geval zijn, dan zaten we nu ongetwijfeld met meer dan een miljoen geregistreerde werklozen.

Gelukkig is de voorgenomen kabinetsmaatregel om de zelfstandigenaftrek te beperken – een fiscale faciliteit voor zelfstandigen waardoor ze minder belasting betalen (zoals gezegd: ze hebben ook geen aanspraak op allerlei voorzieningen die werknemers wel hebben) – in de onderhandeling met de oppositie gesneuveld. Maar de situatie blijft zorgwekkend en heeft nog nauwelijks de aandacht van de politiek weten te wekken. De penibele inkomenssituatie van zzp’ers is zo goed als onzichtbaar en daarom politiek niet interessant.

Maar nu is daar Hero Brinkman; dat ene ‘issue‘ betreft het lot van MKB en zzp en zou potentieel zomaar een aantal Kamerzetels kunnen opleveren. Dat lukt als de doelgroep zich ertoe laat verleiden uitsluitend voor het eigenbelang te stemmen en op de koop toe neemt niet te weten hoe Hero zal stemmen op heel andere terreinen.

Eerlijk gezegd zag ik Hero Brinkman tot nu toe alleen maar als een publiciteitsgeile praatjesmaker die jarenlang tevergeefs probeerde de schoenen van Geert Wilders te vullen. Dat laatste is jammerlijk mislukt, en met zijn afgescheiden éénmansfractie raakte hij na de laatste verkiezingen in de politieke vergetelheid.

Hij ging terug naar de Amsterdamse politie en dat leek dat. Niet dus.

Zelf reken ik me ook tot het MKB, maar ik heb zware twijfels of het een Hero Brinkman wel om mijn belang te doen is. Ik denk dat bij hem altijd eerst om Hero Brinkman gaat, en dat hij nog wel een hoop one issues kon bedenken. Ach, deze lag voor het oprapen.

Onderwerpen