Spring naar de content

Wetenschappers: adoptiekinderen hebben moedertaal opgeslagen in brein

De meeste adoptiekinderen verlaten in hun eerste levensjaar het geboorteland, toch herkent hun brein de ‘vergeten’ moedertaal onmiddellijk, stellen Canadese wetenschappers.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Gerben Vlasveld

De onderzochte adoptiekinderen kwamen vanuit China in Frankrijk terecht. Hoewel veel van hen in hun leven nooit een woord Chinees hebben gesproken kennen ze hun ‘moedertaal’ wel degelijk, ook al begrijpen ze niet wat er gezegd wordt.

Met behulp van hersenscans werden 48 meisjes tussen de 9 en de 17 onderzocht. Ze werden in drie groepen opgedeeld: één groep die in Frankrijk is geboren en niet met de Chinese taal in aanraking is gekomen, een tweede groep die als baby in een Frans adoptiegezin terecht is gekomen, en een derde groep die vloeiend Frans én Chinees spreekt. De resultaten waren onmiskenbaar interessant.

Tijdens de proeven luisterden alle kinderen naar opnames van Chinese woorden. Waar de groep geboren Fransen geen tekenen van taalherkenning vertoonde, toonden hersenscans aan dat de als baby geadopteerde kinderen de meest subtiele verschillen tussen Chinese woorden herkenden. Zo onderscheidden ze subtiele klemtoonverschillen tussen nagenoeg identieke woorden die door de in Frankrijk geboren kinderen niet werden herkend.

“Het luisteren naar veel Chinese woorden activeerde bij de eerste testgroep niet het deel van de hersenen dat met taal wordt geassocieerd,” aldus onderzoeker Denise Klein. “Terwijl de tweede groep ze duidelijk wel herkende als taal, ook al begrepen ze niet wat er gezegd werd.”

De wetenschappers willen nu verder uitzoeken of deze groep kinderen makkelijker nieuwe talen aanleert.

Onderwerpen