Spring naar de content

Het is bewezen: Nederlands is een onnodig moeilijke taal

Wat hebben het Egyptisch-Arabisch, Samoaans, het Sandawe, het Tidore en het Bininj Gun Wok met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal minder omslachtig dan het Nederlands.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Paul Geraedts

Dit blijkt uit een onderzoek van taalwetenschapper Sterre Leufkens. Zij vergeleek 22 talen met het Nederlands op het voorkomen van ‘niet noodzakelijke grammaticale elementen’. En we scoren daarbij hoog.

Elementen als ‘het’ in ‘het sneeuwt’, of het redelijk willekeurige (er zijn wel regels, maar die kennen talloze uitzonderingen) onderscheid tussen de en het maken onze taal tot een crime voor buitenlanders. Toen onze taal in zuidelijk Afrika terechtkwam, werden de en het binnen de kortste keren veralgemeniseerd tot die. 

Maar ook ‘lege elementen’ als er in er loopt een hond door de straat maken het Nederlands nodeloos lastig. Een verklaring voor deze grote hoeveelheid ballast kan volgens Leufkens gezocht worden in het feit dat maar weinig mensen Nederlands als tweede taal eigen hebben geleerd. In taalkundige termen wordt deze ballast historical junk genoemd.

Wanneer mensen uit het buitenland zich een tweede taal eigen maken, vindt er vaak een standaardisering van de taal plaats. Een dergelijke ontwikkeling onderging het Engels omstreeks 1500, waardoor het zich sterk ging onderscheiden van het West-Germaans waaruit het ooit was ontstaan.

Voor haar onderzoek gebruikte Leufkens doelbewust talen die ver van elkaar afstonden. Nederlands was de enige Indo-Europese taal (de grootste taalfamilie ter wereld) die in het onderzoek werd meegenomen. Volgens Leufkens is het beter om eerst te bekijken hoe talen die ver van elkaar afstaan gebruikmaken van overbodige grammatica.

Hoe het Nederlands zich op dit gebied verhoudt tot de meer aan ons verwante talen, is momenteel dus nog niet duidelijk. Het is in ieder geval een idee voor een vervolgonderzoek.

Onderwerpen