Spring naar de content

De kloof: liever SBS6 dan emancipatie

De verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden nemen toe. Qua bezit, gezondheid en cultuurconsumptie lopen de twee groepen steeds meer uiteen. Maar is er wel wat te doen aan die spreekwoordelijke kloof? Wíllen dubbeltjes nog wel kwartjes worden?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door De Redactie

In 1755 schreef Rousseau zijn Vertoog over de ongelijkheid. Het leven op aarde was goed, zei Rousseau, tot de eerste slimmerik een stuk grond omheinde ‘en zei: dit is van mij, en onnozelaars trof die hem geloofden’. 1789 beloofde vrijheid, gelijkheid en broederschap, in 1917 probeerden ze het met de Russische Revolutie. In eigen land zetten Pieter Jelles, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, vadertje Drees en Joop den Uyl zich aan de verheffing van het volk, de onderklasse, van ons allemaal.

In april bleek uit De Staat van het Onderwijs, het voortgangsrapport van de onderwijsinspectie, dat kinderen van lager opgeleide ouders het op school slechter doen dan even intelligente kinderen van hoogopgeleiden. Een week later werd bekend dat er dit jaar minder mensen zijn gaan studeren, na de afschaffing van de basisbeurs. Vooral kinderen van lager opgeleiden haken af, uit angst voor een schuld en door een minder stimulerende thuissituatie. Dubbeltjes worden weer moeilijker een kwartje.

Het hele artikel leest u hier op Blendle.
Bent u geïnteresseerd in meer artikelen van
HP/De Tijd? Lees ze hier op onze gloednieuwe app.

Onderwerpen