Spring naar de content

Terugkijken: Lubach maakt gehakt van de inburgerhel in Nederland

Het aantal ingeburgerden is sinds de privatisering van de inburgering drastisch gedaald. Morgen presenteert de Algemene Rekenkamer een rapport over de huidige stand van zaken. Zondag met Lubach bracht die vast in kaart en maakte er gehakt van.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door De Redactie

De verantwoordelijkheid van inburgeren ligt niet langer bij de overheid, maar bij de inburgeringsplichtige. Door marktwerking komt hij of zij terecht bij een van de vele commerciële inburgeringsbedrijven in Nederland. Maar dan moet hij of zij die bedrijven wel eerst zien te vinden.

Voorlichtingsfilmpjes in het Nederland, formulieren in het Nederlands, websites in het Nederlands: het lijkt voor iemand die de taal nog niet machtig is onmogelijk om zich door het bureaucratische woud heen te slaan. De redactie van Zondag met Lubach lichtte eveneens wat vragen (van een bespottelijk complex niveau) uit het inburgeringsexamen uit. Kijk en huiver!

Onderwerpen