Spring naar de content

Wat vinden de partijen van het paspoortenstandpunt van Buma?

Sybrand Buma wil van de dubbele nationaliteit af. Gisteravond liet de CDA-leider bij Pauw & Jinek naar aanleiding van het conflict tussen Nederland en Turkije weten geen toekomst te zien in dubbele paspoorten: “Als je 18 wordt, moet je kiezen: of Turk of Nederlander.” Vanochtend ging Buma op Radio 1 er over door, ook koningin Máxima moet volgens Buma haar Argentijnse paspoort opgeven. Hoe denken andere politici over de dubbele nationaliteit?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Jana Simmelink

Duidelijk is dat het plan van Buma geen bijval vindt bij de PvdA en D66. Afgelopen december diende PvdA’er Ahmed Marcouch samen met D66’er Sjoerd Sjoerdsma een initiatiefwetsvoorstel waarin Nederlanders de mogelijkheid krijgen om een dubbele nationaliteit hebben. Tijdelijk in het buitenland wonende Nederlanders stuiten op veel praktische problemen als zij een nieuwe nationaliteit aannemen en daardoor de Nederlandse verliezen.

Bovendien zegt het niets over de loyaliteit aan Nederland als deze buitenlandse Nederlanders twee, of zelfs meer, nationaliteiten hebben, aldus de samenwerkende politici. Wel vindt de PvdA dat het paspoort geblokkeerd moeten kunnen worden om te voorkomen dat Nederlandse jihadisten naar Syrië afreizen. D66 stelt dat ‘het idee dat loyaliteit aan een land alleen tot uitdrukking komt door de ene nationaliteit in te ruilen voor de andere achterhaald is.’ 

PVV

Het standpunt van de PVV over dubbele nationaliteiten ligt vrij voor de hand. De onderstaande tweet spreekt boekdelen:

Wilders heeft zich tijdens de verkiezingstijd niet openlijk uitgesproken over dubbele paspoorten en nationaliteiten, maar liet zich eerder wel uit over criminelen met een dubbel paspoort: “Veel mensen hebben naast hun Turkse of Marokkaanse paspoort ook nog een Nederlands paspoort. Maar een deel van hen gedraagt zich niet als Nederlanders.  Ze hebben lak aan onze waarden, aan onze identiteit, aan wie we zijn. Ze gedragen zich steeds vaker als overheersers, criminelen, profiteurs. Ze halen het bloed onder onze nagels vandaan. Ze zijn geen Nederlander.”

VVD

De VVD vindt het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit iets ‘om trots op te zijn’. “Het Nederlandse paspoort is de hoofdprijs. Dat moet je verdienen. Wij willen nieuwkomers daarom niet na 5 jaar, maar pas na 10 jaar de kans geven om te naturaliseren. En we scherpen de voorwaarden aan.” Ook stelt de VVD dat zij paspoorten van jihadi’s af willen pakken. Verder laat de VVD zich in haar verkiezingsprogramma niet uit over dubbele paspoorten.

Christelijke partijen

De christelijke partijen vinden één nationaliteit ‘de meest heldere en eenvoudige oplossing’. “Dat kan een heleboel problemen en verwarring voorkomen,” staat in het verkiezingsprogramma van de SGP. “Zowel voor betrokkenen zelf als voor de landen waar zij wonen. Geen dubbele nationaliteit dus.”
De ChristenUnie neemt alleen een standpunt aan rondom het afpakken van de nationaliteit van jihadi’s: “De ChristenUnie stelt voor om  teruggekeerde jihadgangers die in buitenlandse krijgsdienst hebben gezeten, indien mogelijk, de Nederlandse nationaliteit te ontnemen en terug te sturen naar het land van herkomst.”

Groen Links

GroenLinks politica Tineke Strik beschreef vorig jaar in een artikel op de website van GL het haar standpunt: “In kwesties die te maken hebben met nationaliteit moet Nederland het EU-recht eerbiedigen en een evenredigheidstoets toepassen. Dit is van groot belang, want intrekking van het Nederlanderschap is een zeer ernstige ingreep en komt bovendien bovenop een strafrechtelijke veroordeling.” Strik verwijst met deze uitspraak naar de kwestie rondom het afpakken van paspoorten van jihadisten. Een algemeen standpunt over dubbele paspoorten heeft GroenLinks niet in haar verkiezingsprogramma opgenomen.

SP

De SP wil de keuze voor één nationaliteit bevorderen. Mensen moeten beoordeeld worden op hun doen en laten als Nederlands burger, met of zonder dubbel paspoort. “Wetgeving inzake nationaliteit mag geen symboolpolitiek worden. Het is een illusie om te denken dat met het verbieden van de dubbele nationaliteit het integratieprobleem wordt opgelost,” luidt het standpunt van de SP rondom de kwestie.

DENK en Artikel 1

DENK geeft aan dat zij geen voorstander zijn van het afnemen van paspoorten, ook niet bij terugkerende Syriëgangers. De reden die DENK noemt is omdat het internationaal gerechtelijk niet toegestaan is om mensen stateloos te maken. Over de dubbele-paspoorten-kwestie laat DENK zich verder niet uit. Artikel 1 geeft in haar verkiezingsprogramma aan de wens te hebben om ‘de vrijheid om een dubbele nationaliteit te hebben te blijven handhaven’.

Buma kan met zijn uitspraken over dubbele paspoorten niet rekenen op steun van alle politieke collega’s. Ondanks het feit dat een aantal partijen zich opvallend stilhouden over de kwestie, lijkt de meerderheid van de ‘grote’ partijen Buma’s voorstel niet te zien zitten. Of het bestaan van dubbele paspoorten in Nederland gedoogd blijft, zullen we af moeten wachten tot na de verkiezingen.

Onderwerpen