Spring naar de content
bron: ANP

Hachchi (D66): Pechtold ‘door angst gedreven en manipulatief’

D66-Kamerlid Wassila Hachchi vertrok in 2016 uit de politiek omdat ze zich niet langer wilde aanpassen aan de ‘angstcultuur’ die het ‘manipulatieve leiderschap’ van Alexander Pechtold met zich mee bracht. In een interview met HP/De Tijd spreekt Hachchi van ‘gebrek aan empathie’ en een ‘overdosis aan opportunistisch handelen’ bij Pechtold, die onlangs zelf opstapte als leider van D66. Het oud-Kamerlid sluit niet dat zij Pechtold op termijn wil opvolgen als leider van D66: “Alles staat open.”

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Ton F. van Dijk

Het vertrek van Wassila Hachchi als D66-Kamerlid in januari 2016 kwam voor velen als een grote verrassing. Voor het eerst spreekt Hachchi openhartig over de vertrouwensbreuk met Alexander Pechtold die volgens het oud-Kamerlid de directe aanleiding vormde voor haar vertrek bij D66.

Hachchi zegt in HP/De Tijd over de wijze waarop Pechtold leidinggaf aan de Tweede Kamerfractie van D66: “Het was door angst gedreven leiderschap, dat kritiek als een bedreiging zag en enkel jaknikkers om zich heen duldde. Zo niet, dan werd er een heel scala van manipulatietechnieken ingezet: van negeren tot kleineren en uitlachen.

Het was door angst gedreven leiderschap, dat kritiek als een bedreiging zag en enkel jaknikkers om zich heen duldde.

Volgens Hachchi maakte zij al in januari 2015 met Pechtold de afspraak dat zij als gevolg van de vertrouwensbreuk met de D66-leider tussentijds zou mogen vertrekken uit de fractie: Er was overeenstemming in 2015. Pechtold vond het goed dat ik tussentijds zou vertrekken. Letterlijk: als ik de volgende dag iets zou vinden, dan kon ik weg. We moesten het alleen op de juiste wijze afstemmen.”

Over de breuk met Pechtold zegt het oud-Kamerlid verder;”Ik wilde me niet langer aanpassen aan de angstcultuur die zijn manipulatieve leiderschap met zich meebracht.”

Toen kort daarna nog twee D66-Kamerleden (Gerard Schouw en Magda Berndsen, red.) de fractie verlieten verbrak Pechtold volgens Hachchi eenzijdig de afspraak: “Hoe moest Alexander uitleggen dat er plotseling drie mensen binnen een jaar weggingen? En dus mocht ik niet meer weg. Het zou tot vragen leiden over het functioneren van de fractie onder zijn leiding.”

Hoe moest Alexander uitleggen dat er plotseling drie mensen binnen een jaar weggingen? En dus mocht ik niet meer weg.

Begin 2016 besloot Hachchi alsnog om de Kamer te verlaten. Ze zegt daarover: “Ik heb Alexander gebeld en toen we niet veel later tegenover elkaar aan tafel zaten, zei ik: ‘Ik ga weg, het liefst in harmonie, maar desnoods zonder.’ Ik wilde al een jaar weg. En dat wist hij.”

Hachchi was zélfs niet bij haar eigen afscheid in de Kamer aanwezig; “Het was niet in harmonie. Dus ik had geen zin om toneel te spelen. Dat past niet bij mij. Wat moest ik zeggen? Pechtold en de partij zouden beschadigd raken.”

Onmiddellijk na haar vertrek oefende D66-leider Pechtold volgens Hachchi grote druk op haar uit om af te zien van wachtgeld. Het oud-Kamerlid zegt daarover: “Ja uiteraard. Het was in zijn belang dat de discussie over mijn wachtgeld ging en niet over de reden van mijn vertrek, namelijk zijn wijze van leidinggeven aan de fractie. Zelfreflectie is niet zijn sterkste kant. Ik vond de discussie over het wachtgeld heel hypocriet. En dat blijkt zeker nu: Pechtold vertrekt net als ik vrijwillig en niemand vraagt hem iets over wachtgeld. Dus dat is met twee maten meten.”

Het was in zijn belang dat de discussie over mijn wachtgeld ging en niet over de reden van mijn vertrek, namelijk zijn wijze van leidinggeven aan de fractie. Zelfreflectie is niet zijn sterkste kant.

Wassila Hachchi zegde als gevolg van haar ruzie met Pechtold over de wachtgeldkwestie in 2016 haar partijlidmaatschap van D66 op. Maar enkele dagen na het vertrek van Pechtold in oktober van dit jaar meldde het gewezen D66-Kamerlid zich opnieuw aan als lid van de Democraten. Hachchi: “Ik wil een discussie over het leiderschap van D66. En die vindt nú plaats. Meteen na zijn vertrek. Dus als ik daar een rol in wil spelen, moet ik me melden. En dat heb ik gedaan.”

Over de huidige fractievoorzitter Rob Jetten zegt zij in dit verband; “Die is niet door de leden gekozen als leider van de hele partij. Ik hoop dat er mensen zijn die denken: misschien zou ik het zélf ook kunnen. Mensen van wie je het niet verwacht. Maar die op basis van het type leiderschap dat we nu nodig hebben opstaan en zich beschikbaar stellen.”

Ik hoop dat er mensen zijn die denken: misschien zou ik het zélf ook kunnen.

Op de vraag of zij zelf die nieuwe D66 leider zou kunnen zijn, antwoordt het oud-Kamerlid: “Alles staat open.”

D66 laat in een reactie weten niet te willen reageren.

Lees het uitgebreide interview van Ton F. van Dijk met Wassila Hachchi in het dubbeldikke winternummer van HP/De Tijd dat morgen in de winkel ligt.