Spring naar de content
bron: anp

Mondkapjesplicht handhaven op middelbare scholen neigt naar kindermishandeling

Het is onverantwoord om kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar verplicht mondkapjes te laten dragen op middelbare scholen, schrijft immunoloog dr. Carla Peeters. De gezondheid van deze groep kinderen wordt door de overheid op het spel gezet, met een grote toename van fysieke en mentale klachten tot gevolg. 

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door dr. Carla Peeters

Sinds 26 juni 2021 is in Nederland in alle openbare ruimtes, met uitzondering van het openbaar vervoer en daar waar anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is, de mondkapjesplicht opgeheven. Kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar zijn echter nog wel verplicht om een mondkapje op school te blijven gebruiken. Een onbegrijpelijke uitzondering, temeer omdat de negatieve effecten van het dragen van mondkapjes zich opstapelen, in het bijzonder voor kinderen van deze leeftijd. Laat mij duidelijk zijn: als kinderen vrijwillig een mondkapje willen dragen, dan is dat natuurlijk prima. Het gaat om de verplichting die door de overheid wordt opgelegd.

Er wordt door de overheid geen rekening gehouden met de belangen van kinderen, zo luidt de strekking van een in juni jl. verschenen rapport van Kidsrights Index 2021. Volgens dit onderzoek heeft de pandemie een ‘vernietigende impact’ op kinderen over de hele wereld, maar in ons land nog net iets meer dan elders. Nederland heeft volgens de internationale kinderrechtenorganisatie ‘internationaal een slecht voorbeeld gegeven’ door tijdens de coronapandemie de scholen te sluiten om ouders thuis te houden. Marc Dullaert, oprichter van de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights, luidt dan ook de noodklok: “Het is hoogst noodzakelijk dat overheden en ons nieuwe kabinet in hun post-coronabeleid net zoveel focus hebben op de geestelijke gezondheid van onze jeugd als op de economie. Onderwijsherstel is met name dé sleutel tot het voorkomen van een catastrofe voor een hele generatie.”

Abboneer op een lidmaadschap

Flinke korting op een digitaal jaarabonnement

Sluit nu voordelig een abonnement af en maak kennis met de journalistieke kracht van HP/De Tijd. (Op elk moment opzegbaar.)

Word abonnee

Nederland heeft volgens de internationale kinderrechtenorganisatie ‘internationaal een slecht voorbeeld gegeven’ door tijdens de coronapandemie de scholen te sluiten om ouders thuis te houden

De vraag is ook waarom juist kwetsbare kinderen zo hard worden aangepakt in deze nadagen van de coronapandemie. De kans dat een kind overlijdt aan een ernstige vorm van Covid-19 is namelijk zeer laag (0,003 %). In Nederland zijn volgens de officiële cijfers van het RIVM tot op heden drie kinderen in de leeftijd van 1 tot 19 jaar aan Covid-19 overleden. Dit is zeldzaam en betrof kinderen met onderliggend lijden. Evenals bij andere bètacoronavirussen (SARS en MERS) blijkt de infectie van kinderen met het SARS-CoV-2-virus meestal via een volwassene met Covid-19 uit hetzelfde gezin te verlopen. Bij familie-uitbraken zijn zelden kinderen de eerste bron van besmetting. Infecties bij kinderen verlopen merendeels zonder zichtbare verschijnselen (asymptomatisch) of met een mild ziekteverloop. Een ziekenhuisopname is zelden nodig. De noodzaak voor een IC-opname blijkt uitzonderlijk te zijn. Wel zijn er in Nederland 300 tot 400 kinderen met een Long Covid-diagnose.

Waarom kinderen minder bevattelijk zijn voor een infectie met het SARS-CoV-2-virus wordt nog onderzocht. Analyses van het Karolinska Instituut, Instituut Pasteur en diverse andere studies komen tot de conclusie dat kinderen en jongeren niet de belangrijkste verspreiders zijn van het SARS-CoV-2-virus. Ook zonder het dragen van mondkapjes in het onderwijs bleek het aantal Covid-19-infecties voor leerkrachten vergelijkbaar met die in andere beroepsgroepen. Het Zweeds Instituut voor Publieke Gezondheid concludeerde ook dat er geen verschil is in infecties bij kinderen en docenten tussen Finland en Zweden, terwijl Finland de scholen gesloten heeft en Zweden de scholen open gehouden heeft zonder mondkapjesplicht.

Het Covid-19-angstsyndroom

De lockdowns en de coronamaatregelen hebben negatieve effecten op de publieke gezondheid, maar zeker ook op het algemeen welbevinden van kinderen. Het aantal kinderen met mentale problemen is sterk gestegen. Beperking van de normale intermenselijke contacten door het langdurig wegvallen van sporten, spelen, schoolbus, het houden van anderhalve meter afstand en het verplicht dragen van een mondkapje stagneren de emotionele, psychosociale en fysieke ontwikkeling van kinderen. Kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar bevinden zich in een fase van hun leven waarin experimenteren belangrijk is voor hun persoonlijke ontwikkeling. Deze beperkingen geven dus een verregaande negatieve weerslag op hun leven. Hun toekomstdromen worden door terugkerende lockdowns en maatregelen steeds opnieuw de kop ingedrukt. Kinderen die om gezondheidsredenen niet aan de mondkapjesplicht kunnen voldoen, kunnen polarisatie en stigmatisering ervaren. Juist op deze leeftijd zijn kinderen enorm gevoelig voor groepsdruk. De pandemie is voor een groot aantal kinderen daarom een periode van grote onzekerheid geworden. Kinderen raken belast met een toenemend schuldgevoel over positieve testuitslagen, waardoor ook anderen verplicht in quarantaine moeten. Een lastige en frustrerende situatie, juist ook omdat niet met zekerheid aangegeven wordt of het om een besmettelijke infectie gaat, terwijl ook bekend is dat kinderen weinig bijdragen aan de verspreiding van het virus. 

Het aantal kinderen met mentale problemen is sterk gestegen. Beperking van de normale intermenselijke contacten door het langdurig wegvallen van sporten, spelen, schoolbus, het houden van anderhalve meter afstand en het verplicht dragen van een mondkapje stagneren de emotionele, psychosociale en fysieke ontwikkeling van kinderen

De kinderlijke onschuld en het vertrouwen in de toekomst heeft een forse deuk opgelopen. Door een toegenomen gebruik van apps, Zoom en sociale media is de binding met vrienden veranderd. Het gevoel van nabijheid is minder geworden, terwijl dat juist belangrijk is om deze crisis gezond door te komen. Vooral voor kinderen uit gezinnen met een laag sociaal-economische status (28 % van de Nederlandse bevolking, bron: RIVM) en kinderen met chronische ziekten of ADHD-achtige verschijnselen is de schade groot. Het is niet verwonderlijk dat angst en depressie bij deze groep op de loer ligt en dat het aantal meldingen hiervan sterk is gestegen. In Engeland wordt over anderhalf miljoen kinderen gesproken die aan een Covid-19-angstsyndroom leiden. Het aantal kinderen dat antidepressiva zijn voorgeschreven, is bij iedere lockdown gestegen, zo meldt het Pharmaceutical Journal

Hoewel de lockdown voorbij is, is de impact hiervan niet weg te nemen en wordt de angst nog dagelijks gevoed door een mondkapjesplicht en verhalen in de media. Al in december 2020 slaat de GGZ alarm over een toename van crisismeldingen bij kwetsbare kinderen met acute crisis, ernstige depressie en eetstoornissen. Tijdens de pandemie is het aantal kinderen met tics of tic-achtige verschijnselen zelfs verdubbeld

Noodzaak om een stille pandemie te voorkomen

De overheid heeft het afgelopen jaar systematisch de schadelijke effecten van mondkapjes, anderhalve meter afstand houden en handhygiëne op scholen ontkend. De vele wetenschappelijke artikelen over de schadelijke effecten op het milieu krijgt inmiddels in toenemende mate aandacht in de media. Ook het uitblijven van een bewijs dat het dragen van mondkapjes effectief is in de vermindering van de verspreiding van virale infecties, die bovenste luchtweginfecties kunnen veroorzaken, begint meer aandacht te krijgen. De schadelijke langetermijneffecten van de maatregelen op de gezondheid van kinderen blijft echter nog onderbelicht. 

Het voortzetten van een falend gedragsexperiment met de mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs, waarvan de effectiviteit niet onomstotelijk is bewezen, met grote schade voor mens en milieu, is disproportioneel

Het dragen van mondkapjes, om nog maar eens een voorbeeld te noemen, ook bij het voortdurend op en af zetten, zet het immuunsysteem onder druk. Een recent onderzoek van de Universiteit van Florida toonde 21 verschillende pathogene bacteriën aan op mondkapjes die gedurende zeven uren door kinderen tijdens schooltijd werden gedragen. Een risico op een catastrofale uitbraak van een bacteriële infectie bij kinderen mag niet onderschat worden. Daarbovenop kunnen mondkapjes toxische stoffen, plastics, loszittende vezels en in de nieuwe generatie mondkapjes nanodeeltjes en biociden bevatten. Professor Grauthart geeft in een interview met Ecotextile aan dat de mogelijke schade van toxische stoffen door het dragen van mondkapjes voor kinderen groot is, terwijl het risico voor Covid-19 laag is. Tandartsen zien bij kinderen een maskermond, gekarakteriseerd door een toename in caries, tandvleesontsteking, gebroken emaille en een slecht ruikende adem. Dit wordt eroorzaakt door de vermindering van speeksel en dehydratie door te weinig drinken, waardoor normaliter de mondflora uit balans raakt.

Het gebruik van desinfecterende handgels met 70 % alcohol, die nodig zijn elke keer dat een mondkapje wordt afgedaan en weer wordt opgezet, kan de natuurlijke barrière op de huid en in de slijmvliezen van de mond en neus beschadigen. Deense onderzoekers observeerden een toename van handeczeem bij kinderen door de aanbevolen handhygiëne tijdens de pandemie. Zelfs beperkte blootstelling aan ethanol tijdens de puberteit kan een blijvende vermindering in de productie van dopamine veroorzaken – een belangrijke stof in de communicatie tussen zenuwcellen in de hersenen die invloed hebben op bewegen, genot, aandacht en stemming. Bij een langdurige onderdrukking van het immuunsysteem kan ook een hogere infectie gevoeligheid ontstaan, waardoor uiteindelijk een pathogeen (virus of bacterie, schimmel) de overhand krijgt en ziekte veroorzaakt. En zo kunnen we nog wel even doorgaan over alle factoren die het immuunsysteem en de fysieke en mentale gezondheid van kinderen het afgelopen jaar hebben ondermijnt. Een passende voeding- en leefstijl en vermindering van stress en blootstelling van schadelijke stoffen is het beste voor herstel van hun gezondheid. Met een veerkrachtig immuunsysteem kunnen virussen en bacteriën in toom gehouden worden.

Overheid en politiek: neem uw verantwoordelijkheid

Het voortzetten van een falend gedragsexperiment met de mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs, waarvan de effectiviteit niet onomstotelijk is bewezen, met grote schade voor mens en milieu, is disproportioneel. Kinderen worden in hun vrijheid en autonomie beperkt en mogelijk blijvend in gezondheid en welzijn geschaad. Met de huidige wetenschap en stand van zaken van de pandemie is dit gedragsexperiment niet langer te verantwoorden. Niet eerder in de mensheid heeft een experiment van deze omvang bij kinderen plaats gevonden. Een overheidsmaatregel die voor 1,1 miljoen kinderen de fysieke en emotionele behoefte van kinderen ondermijnt, zou onder mishandeling kunnen vallen. Van ‘geestelijke mishandeling’ is volgens de overheid namelijk sprake als een kind ‘opzettelijk bang gemaakt wordt’ door een volwassene.

In binnen- en buitenland wordt door een groeiend aantal artsen, psychiaters, pedagogische wetenschappers en ouders de noodklok geluid om kinderen niet langer te beperken in emoties en sociale interacties

In binnen- en buitenland wordt door een groeiend aantal artsen, psychiaters, pedagogische wetenschappers en ouders de noodklok geluid om kinderen niet langer te beperken in emoties en sociale interacties. We moeten eindelijk de alarmfase beëindigen en de angst verdrijven. Angst is een slechte raadgever. Schaf de mondkapjesplicht en testsamenleving ook op scholen af, zegt prof. dr. Rene Gotschalk. Overheid en politiek: neem uw morele verantwoordelijkheid. Geef kinderen de mogelijkheid in vrijheid op te groeien en schaf de mondkapjesplicht op het voortgezet onderwijs per direct af. Zo bouwen we samen aan een gezondere wereld en daar wordt iedereen beter van – jong en oud.