Spring naar de content
bron: pvda

Sent wilde geheime informatie uit onderzoek met meldster delen

PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent heeft zich in een telefoongesprek met één van de meldsters in de zaak Gijs van Dijk bereid getoond om geheime informatie uit het onderzoeksrapport te delen. Dat blijkt uit een opname die van het gesprek is gemaakt. Eerder kreeg een interne onderzoekscommissie geen toegang tot het geheime rapport, dat door de PvdA ‘achter slot en grendel’ wordt bewaard. Sent laat via haar woordvoerder weten geen vertrouwelijke informatie te hebben gedeeld. ‘Het allerbelangrijkste is dus dat het niet gebeurd is.’

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Ton F. van Dijk

Vorige week werd partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent hardhandig op de vingers getikt voor haar aanpak van de zaak Gijs van Dijk. Een interne beroepscommissie van de Partij van de Arbeid oordeelde dat het partijbestuur onder haar leiding ‘onzorgvuldig’ had gehandeld, toen het Van Dijk, voormalig Kamerlid, publiekelijk berispte en uitsprak dat het ‘onwenselijk’ was dat Van Dijk de komende vier jaar een vertegenwoordigende functie binnen de PvdA uit oefent.

De facto betekende het oordeel van Sent en de overige leden van het partijbestuur het einde van de politieke loopbaan van Gijs van Dijk, die als gevolg van de kwestie al eerder zijn Kamerzetel opgaf en zijn dagen sindsdien noodgedwongen slijt als vrijwilliger bij de voedselbank.

De interne beroepscommissie van de PvdA oordeelde echter dat volstrekt onduidelijk is waar Van Dijk eigenlijk van beschuldigd wordt nu het onderzoeksrapport van bureau Bezemer en Shubad niet door de beroepscommissie mocht worden ingezien. 

Dit tot groot ongenoegen van de leden van de commissie, die daarop het besluit van het partijbestuur formeel terugdraaiden en de handelwijze van het bestuur richting het oud-Kamerlid als ‘onzorgvuldig’ bestempelden. 

Het beroep op strikte geheimhouding van Sent richting haar eigen partijcommissie roept vragen op nu blijkt dat Esther-Mirjam Sent deze vertrouwelijkheid – op ongeveer hetzelfde moment – minder belangrijk lijkt te vinden richting de klaagsters in deze zaak. 

Het beroep op vertrouwelijkheid van Sent richting haar eigen partijcommissie roept vragen op nu blijkt dat Esther-Mirjam Sent deze vertrouwelijkheid minder belangrijk lijkt te vinden richting de klaagsters in deze zaak

Uit een opname van een telefoongesprek (in handen van HP/De Tijd, dd. 7 oktober, j.l.) komt het beeld naar voren van een partijvoorzitter die met een klaagster ‘samenwerkt’ om geheime informatie uit het rapport met haar te kunnen delen. Wat is er precies aan de hand?

Klaagster S. toont zich tijdens het telefoongesprek boos op partijvoorzitter Sent, omdat geheime delen van de conclusies van het onderzoek volgens haar door Gijs van Dijk zijn ‘gefilmd’.

De inhoud van het rapport zou op die manier – volgens klaagster tegen Sent – terecht zijn gekomen bij ‘journalisten’ en zo zou de klaagster worden ‘geframed’, aldus de vrouw in het telefoongesprek met de partijvoorzitter.

Het is de klaagster bekend geworden – zo wordt duidelijk – dat een andere meldster in deze zaak één of meerdere screenshots met geheime onderzoeksinformatie (het rapport wordt door de PvdA ‘achter slot en grendel’ bewaard) via een journalist in bezit zou hebben gekregen. 

De vrouw geeft tegenover Sent aan dat zij ook graag in bezit wil komen van de geheime informatie uit het rapport (i.c. de screenhots).

Waar de partijvoorzitter van de PvdA richting eigen beroepscommissie onverbiddelijk was en een keihard ‘nee’ uitsprak over het delen van geheime informatie, lijkt zij tegenover de klaagster in het telefoongesprek bereid om bij te dragen aan de verdere verspreiding van deze informatie. 

Sent biedt aan om de andere meldster, die in het bezit is van de betreffende vertrouwelijke informatie – en deze op haar beurt met de partijvoorzitter heeft gedeeld – toestemming te vragen deze informatie ook met klaagster S. te delen. 

Sent handelt zo ogenschijnlijk als intermediair tussen de verschillende meldsters en lijkt bereid (screenshots van) geheime informatie uit het onderzoeksrapport met één van de vrouwen te delen, nadat deze daarom vraagt.

Hieronder het relevante gedeelte van het telefoongesprek tussen Esther-Mirjam Sent en één van de klaagsters.

Klaagster: “Zou je mij de screenshots die rondgaan willen sturen want die heb ik niet.”

Sent: “Die heb ik van [naam] gekregen dus misschien moet je …”

Klaagster: “Weet ik, maar [naam] en ook de anderen willen niet de bron zijn. Die hebben aan mij gevraagd of ik het jou nog een keer wilde vragen.”

Sent: “Uh dat moet ik even checken. Dan moet ik aan [naam] toestemming vragen om haar screenshot aan jou door te sturen.”

 Klaagster: “Nou, dat is prima.”

Sent: “Ja, laat ik dat dan zo doen.”

Ja, laat ik dat dan zo doen.

Esther-Mirjam Sent, voorzitter PvdA

Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent is opdrachtgever van het onderzoek en bestuurlijk eindverantwoordelijk voor het nakomen van afspraken die zijn gemaakt over geheimhouding. De vraag is hoe het mogelijke ‘aanbod’ om tussen melders geheime delen (‘screenshots’) van datzelfde onderzoek te verspreiden zich tot die rol verhoudt. 

Ook kan op basis van de inhoud van het telefoongesprek, waar HP/De Tijd al eerder over berichtte, de vraag gesteld worden of voorzitter Sent wel genoeg professionele afstand heeft betracht ten opzichte van de meldsters in deze zaak.

In een reactie laat de woordvoerder van partijvoorzitter Sent het volgende weten: “Esther-Mirjam Sent heeft niet de indruk dat zij dit gezegd heeft. Ze heeft die herinnering niet. Zij heeft ook geen informatie gedeeld. Het allerbelangrijkste is dus dat het niet gebeurd is. Esther-Mirjam heeft geen informatie doorgeleid.”

Esther-Mirjam Sent heeft niet de indruk dat zij dit gezegd heeft. Ze heeft die herinnering niet.

Woordvoerder PvdA

Nadat Esther-Mirjam Sent het betreffende audiofragment van HP/De Tijd heeft gekregen laat haar woordvoerder namens haar weten:

“De partijvoorzitter heeft in het gesprek benadrukt dat ze de vertrouwelijke informatie niet kan delen. Het antwoord op de vraag van de klaagster gaat over dat meldsters geen toestemming van de voorzitter nodig hebben om iets al dan niet te delen. Dat heeft ze de meldsters laten weten. Maar dat betekent niet dat ze vindt dat vertrouwelijke informatie gedeeld mag worden, dat heeft ze ook zelf nooit gedaan of overwogen.”

Abboneer op een lidmaadschap

Flinke korting op een digitaal jaarabonnement

Sluit nu voordelig een abonnement af en maak kennis met de journalistieke kracht van HP/De Tijd. (Op elk moment opzegbaar.)

Word abonnee

Dan moet ik aan [naam] toestemming vragen om haar screenshot aan jou door te sturen.

Esther-Mirjam Sent, voorzitter PvdA

Het antwoord van Sent dat zij ‘nooit overwogen’ heeft vertrouwelijke informatie te delen, oogt in strijd met haar eigen woorden in het telefoongesprek. De partijvoorzitter geeft in het gesprek met de klaagster aan de screenshots van het geheime rapport van de ene meldster te hebben ‘gekregen’ en dat zij ‘toestemming’ zal ‘vragen’ om deze aan de andere meldster ‘door te sturen’. ‘Laat ik dat dan zo doen’, zegt Sent.

En dan sluit de voorzitter van de PvdA het gesprek af met nogmaals de bevestiging dat zij toestemming zal vragen om de vertrouwelijke informatie met de klaagster te delen. Sent: “Nou goed je te spreken. Ik vraag aan [naam] of ik die screenshots met jou mag delen.” Waarop de klaagster antwoordt: “Nou fijn dank je wel.”