Spring naar de content
bron: buitenhof

Politieke partijen verbieden is ondemocratisch

Vandaag op de Zeepkist: CDA-minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kondigde afgelopen zondag in het programma Buitenhof aan dat het de wens van de regering is om snel met een Wet op de Politieke Partijen te komen, waarmee een verbod op politieke partijen kan worden geregeld. Bert Luijendijk, voormalig CDA-gemeenteraadslid in Rotterdam, meent dat een dergelijke wet ondemocratisch is.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: De Redactie

Het is de wens van de regering Rutte om snel met een Wet op de Politieke Partijen te komen, waarmee een verbod op politieke partijen kan worden geregeld.

CDA-minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kondigde in het programma Buitenhof van zondag 20 november jl. aan dat zij de wet ‘nog voor de jaarwisseling’ wil openstellen voor consultatie.

Met de wet kunnen politieke partijen worden aangepakt die de rechtsstaat ondermijnen. Het voorstel is een reactie op radicale en extremistische ideeën waaraan vertegenwoordigers van sommige politieke partijen uiting geven. Met dit voorstel wordt het ondermijnen van de rechtsstaat en de bescherming van de democratie als redenen opgevoerd. Het parlement moet a priori de plek blijven waar de gekozen volksvertegenwoordigers de besluiten nemen. 

Abboneer op een lidmaadschap

Flinke korting op een digitaal jaarabonnement

Sluit nu voordelig een abonnement af en maak kennis met de journalistieke kracht van HP/De Tijd. (Op elk moment opzegbaar.)

Word abonnee

Waar geheel aan voorbij wordt gegaan is dat het parlement besluiten moet nemen op basis van de gevoelens van de bevolking en op basis van voldoende maatschappelijk draagvlak. Het is dan ook van groot belang dat het parlement en de regering zich vooral ook gedragen als ‘volksmeter’ gedurende hun bestuursperiode.

Juist de opinie van de bevolking, maar vooral ook de opvattingen van maatschappelijke organisaties zijn van groot belang om te komen tot aanvaardbare en evenwichtige besluitvorming over belangrijke onderwerpen.

De vrijheid van meningsuiting, waarmee we ons land op een democratische wijze hebben vormgegeven, moeten we koesteren en niet bestrijden

Op 29 oktober 1983 nam ik als secretaris van het Rotterdamse CDJA (Christen Democratisch Jongeren Appèl) deel aan Nederlands grootste vredesdemonstratie gehouden in Den Haag tegen de plaatsing van 49 nucleaire kruisraketten. Ruim 550.000 mensen namen hier aan deel. We weten welk effect het maatschappelijk en politiek verzet tegen de plaatsing van deze cruise missiles heeft opgeleverd. Sinie Strikwerda, voorzitter Komitee Kruisraketten Nee en Mient Jan Faber van het Interkerkelijk Vredesberaad speelden een ‘cruisiale’ rol met als uiteindelijk resultaat dat de regering Lubbers van plaatsing afzag. 

De beweging tegen plaatsing van de kruisraketten was in politiek en sociaal opzicht omvangrijk. Dat werd toen zeker niet beschouwd als aanval op en ondermijning van de parlementaire democratie. Integendeel!

Je kunt de opkomst en de protesten van de BoerBurgerBeweging van fractievoorzitter Caroline van der Plas vergelijken met vele andere demonstraties en protesten. Maar zo ook andere uitingen van bezorgdheid over een betrouwbaar democratisch proces door andere politieke partijen. Weerzinwekkend en zeer recent voorbeeld van democratisch falen is wel de Toeslagenaffaire.

De vrijheid van meningsuiting, waarmee we ons land op een democratische wijze hebben vormgegeven, moeten we koesteren en niet bestrijden. De mening van het volk moet de bron zijn van de legitieme machtsuitoefening. Deze opborrelende volksbron moet voortdurend meningen, ook via parlementariërs, ventileren zodat de regering weet wat er onder de bevolking van het land en de maatschappelijke organisaties speelt. En ja, dat kan soms hard aankomen bij die volksvertegenwoordigers die menen op onbesproken wijze vier jaar lang hun gang te kunnen gaan.

Bert Luijendijk is voormalig deel- en gemeenteraadslid van Rotterdam voor het CDA (1985-1994), voormalig CDA-raadslid in Krimpen aan den IJssel (2002-2010) en oprichter (2010) en voormalig fractievoorzitter (2010-2018) van de lokale partij Stem van Krimpen.

Heeft u ook een actueel opinieartikel geschreven dat u graag bij een groot publiek onder de aandacht wilt brengen? Mail het stuk (maximaal 500 woorden) dan o.v.v. Zeepkist naar [email protected]. De beste stukken plaatsen we op onze website.

Onderwerpen