Politiek De Mars der Beschaving in 2011. Er blijkt meer draagvlak te zijn voor de bezuinigingen dan er voorstanders zijn. Foto: ANP
141 seconden leestijd

Kunduz-stemmers: bezuinig vooral op kunst

Aanhangers van de Kunduz-partijen zijn de grootste voorstanders van bezuinigingen op kunst, zo blijkt uit onderzoek van HP/De Tijd en Kieskompas. Onder Kunduz-stemmers (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) bestaat meer draagvlak voor kunstbezuinigingen dan bij de ‘oppositiepartijen’. Saillant, want juist in het Kunduzakkoord werd de BTW-verhoging op de podiumkunsten teruggedraaid.

Onder de hoogdravende titel ‘Mars der Beschaving‘ trokken op 26 en 27 juni 2011 hordes linkse kiezers en kunstenaars naar Den Haag om te protesteren tegen de bezuinigingsplannen en de verhoging van de BTW op de podiumkunsten van staatsecretaris Halbe Zijlstra. Bij een deel van de partijen die krap een jaar later het Kunduzakkoord sloten lag dit blijkbaar zó gevoelig, dat in het akkoord de BTW-verhoging op de kunsten werd teruggedraaid, terwijl het algemene BTW-tarief wel werd verhoogd.

Hoewel het Kunduzakkoord nauwelijks een rol speelt in de verkiezingscampagne, is het vooralsnog wel de begroting voor 2013. En het is maar de vraag of er voor die tijd een nieuw kabinet is geformeerd met een uitgewerkt beleid. Vol trots werd het akkoord gepresenteerd, maar onbekend is of het akkoord op steun van Nederland en de achterban kan rekenen.

Draagvlak voor bezuinigingen groot
HP/De Tijd en Kieskompas legden 360.000 respondenten de vraag voor of zij vinden dat de overheid moet bezuinigen op kunstsubsidies. Van hen is 49,4% het (helemaal) eens met de stelling, 17,7% staat er neutraal tegenover en 42,7% is het er (helemaal) mee oneens.

Er zijn dus meer voorstanders dan tegenstanders voor bezuinigen, maar veel opvallender is de steun voor de bezuinigingen binnen de Kunduz-coalitie.

Van de respondenten die het Kieskompas invulden, hebben er 33.000 ook hun partijvoorkeur aangegeven. Van de respondenten die voornemens zijn op één van de Kunduzpartijen te stemmen, schaart iets meer dan de helft zich achter de stelling dat de overheid moet bezuinigen op kunstsubsidies; slechts 33 procent is tegen. Van de aanhangers van één der ‘oppositiepartijen’ is maar 39 procent voorstander, terwijl 43 procent van hen tegen de bezuinigingen is.

Het terugdraaien van de verhoging van het BTW-tarief was één van de spaarzame investeringen die de Kunduzcoalitie deed, maar blijkt in het bijzonder onder de eigen achterban weinig draagvlak te hebben. Zo symbolisch als het aanpakken van de linkse hobby’s door de PVV was, is ook het terugdraaien ervan door FC Kunduz: lawaai voor de bühne.

De Kunduz-onderhandelingen in de fractiekamer van D66. Hier werd besloten de BTW-verhoging op de podiumkunsten terug te draaien. Dat had van de achterban van de Kunduz-coalitie niet gehoeven


Edwin van Sas

Streek na een studie politicologie en journalistiek neer als redacteur bij HP/De Tijd. Bestierde vanaf 2013 de website, bevolkte van begin 2014 tot maart 2015 de hoofdredactie met Tom Kellerhuis. Heeft die plek verlaten om aan een technologiestartup te werken en schrijft daarnaast op freelancebasis.

Lees ook
 • Jan

  Wat een malle rekensom. ‘De’ Kunduzpartijen tegen kunst? Geen woord over het respectievelijke aandeel van, pakweg, GL en VVD. Dat maakt het parmatige zinnetje over buhnelawaai wel erg potsierlijk.

  • atelier kroeze

   Ben blij dat de btw verhoging is terug gedraaid, werk al 30 jaar als beeldend kunstenaar en heb altijd zelf de kost verdiend zonder hulp of subsidies, De btw verhoging had daar bijna een eind aan gemaakt aangezien de omzet daardoor met 30% daalde. Nu de btw verhoging is teruggedraaid zit ik weer op het zelfde nivo als in 2010.
   Evert Kroeze Atelier Kroeze

 • atelier kroeze

  de btw verhogen is geen bezuiniging maar een lasten verzwaring, Werk al 30 jaar als beeldend kunstenaar en heb altijd mijn eigen kostje verdient zonder welke steun of subsidie dan ook, maar er is geen enkel bedrijf dat zomaar de prijzen met 13% kan verhogen zonder daar grote nadelige gevolgen van te ondervinden, in min geval een omzet daling van 30% Wanneer die btw verhoging niet was teruggedraaid denk ik niet dat ik de komende jaren mijn boterham nog had kunnen verdienen. Nu de btw weer op 6% zit is mijn omzet weer gestegen tot het nivo van 2010.
  Evert Kroeze Atelier kroeze

Meer artikelen