Oplossing /Krak september 2012

De oplossingen van de hersenkrakers uit HP/De Tijd 05 vindt u hier.