Blijven we?

import haagse post 18 sep 2009 Politiek

Opmerkelijk artikel in de Financial Times vorige week. Volgens de gezaghebbende krant zijn de Amerikanen in gesprek met Nederland om na 2010 vijfhonderd Nederlandse militairen in Afghanistan te laten opereren. “Nonsens,” reageert Defensievoorlichter Otte Beeksma. “We hebben afgesproken dat we in 2010 als lead nation uit Uruzgan weggaan. Daarnaast is Afghanistan een NAVO-operatie en geen Amerikaanse.”

SP-Kamerlid Harry van Bommel gelooft er helemaal niets van en stelde Kamervragen. “Natuurlijk wordt er onderhandeld.” Hij legt aan HP/De Tijd uit hoe een eventueel besluit om te blijven tot stand komt. “Nederland krijgt formeel de vraag pas gesteld wanneer er achter de schermen een akkoord is. Anders zou dat gezichtsverlies betekenen voor de Amerikanen. Waarom denk je dat Barack Obama kroonprins Willem-Alexander belooft dat Nederland een meer permanente rol krijgt bij de G20? Dat is het voor-wat-hoort-wat-principe.” Volgens Van Bommel zijn de Amerikanen al langer druk op Nederland aan het uitoefenen om de missie te verlengen. Van Bommel heeft dat aan den lijve ondervonden. “Eind 2007 was ik op bezoek bij de Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates. Je merkt dan dat ze willen dat we blijven.” Naar verwachting ontvouwt het kabinet eind dit jaar zijn visie op de Nederlandse betrokkenheid bij Afghanistan. Van Bommel: “In de zin van ontwikkelingssamenwerking zal Nederland altijd verbonden blijven aan Afghanistan. Maar militair gezien is het dweilen met de kraan open. We moeten daar weg.”

Reageer op artikel:
Blijven we?
Sluiten