Spring naar de content

‘Zielige Matty Verkamman verlaagt zich’

Reuring in de wereld der sporthistorici. Met als splijtzwam in de hoofdrol: Karel Lotsy. De oud-sportbestuurder was hartstikke fout in de oorlog, schrijft Matty Verkamman in Helden, het blad van Frits en Barbara Barend. Lezers van [[popup file=”2009-09/1001004006434658.jpg” description=”De Dordtse Magiër” align=”left” ]] van Frank van Kolfschooten zijn nu in verwarring. Lotsy was toch wél goed? Nee, want Verkamman vindt dat boek ‘zonder geloofwaardige onderbouwing’ geschreven door een ‘afgestudeerde filosoof’. “Zijn verdachtmakingen aan mijn adres zijn nergens op gebaseerd en missen elk niveau. Net zoals de manier waarop Helden (= Frits Barend) het artikel hypet,” aldus een getergde Van Kolfschooten.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Wouter Sinke

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

Meneer van Kolfschooten, het artikel en de bewijzen zijn helder: Lotsy was fout.
“Er staat in de brief aan de hockeybond ‘Verder mogen, voorloopig alleen in de Hoofdbesturen, geen Israëlieten zitting hebben’. Er zullen tientallen van dit soort brieven zijn waarin wordt opgedragen joden te weren uit sportbesturen. Verkamman doet nu alsof hij een zogenaamde primeur te pakken heeft, die brief schijnt helemaal geen nieuw licht op de zaak. Wél als je het uit de context leest. Lotsy spreekt alle ‘volbloed Nederlanders’ aan en zegt dat hij alles voor de sport doet. Daardoor geeft hij aan dat hij aan de kant van alle vaderlanders staat. Zo sprak men toen nou eenmaal. Je kunt dat ook opvatten als rassendenken, ik denk dat Matty Verkammen dat zo graag zou willen doen.”

Verkammen vindt u nogal creatief in het schrijven.
“Ach, hij schrijft zelf nogal onder de maat. Hij noemde Pim Fortuyn toch die kale nepprofessor die aids moest krijgen? Ik zou de brief bewust onder de pet houden, maar zo is het helemaal niet. Ik kende die brief niet! Hij had overigens het artikel eerst aan Hard Gras aangeboden, waar ik eindredacteur ben. Dat was oké, maar ik wilde dan wel in hetzelfde nummer op dat artikel reageren. Toen is Verkamman uitgeweken naar Helden. Ik heb Frits Barend benaderd of ik in zijn blad mocht reageren. Ik ben wel gebeld door een redacteur, maar die vroeg me waar ik filosofie heb gestudeerd. Toen voelde ik de bui al hangen. Ik heb er verder niets meer van gehoord.”

Wat vindt u van zijn kwalificaties?
“Hij zet me neer als een zwever. Ik vind het een beetje zielig dat een journalist zich zo verlaagt. Verkamman is duidelijk gekrenkt. Ik heb met mijn boek laten zien dat één bron, geen bron is. Hij kijkt onvoldoende naar  verbanden. Hij ziet een brief met daarin het woord jood en dan slaat hij op tilt zonder zich verder in de context te willen verdiepen.”

Verdwijnt de herinnering aan Lotsy nu helemaal? Hoewel vrijgesproken door een zuiveringscommissie van collaboratie, werden Lotsy-straatnaambordjes tien jaar geleden verwijderd. Ook verdween een buste van hem op sportpark Papendal.
“Van zijn oude secretaresse heb ik een bronzen kop van Lotsy  gekregen. Die had ze zelf gemaakt als rouwverwerking. Ik heb dat ding aangeboden aan het Olympisch Stadion in Amsterdam. Of hij daar komt is nog maar de vraag, maar het zou natuurlijk wel mooi zijn. Het beste past hij natuurlijk in het nieuw te openen voetbalmuseum in Middelburg. Maar dat is een initiatief van Matty verkammen…  Als ik hem daar aanbied, kan ik het antwoord wel raden.”

Onderwerpen