Spring naar de content

De beste wensen uit Den Haag

Haagse Post vroeg een aantal fractievoorzitters om hun Nieuwjaarswensen. En naar hun goede voornemens. 'Mijn eigen voornemen is om te stoppen met roken. En deze keer definitief.'

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

"Mijn belangrijkste wens is dat de werkloosheid niet verder zal stijgen en mensen hun baan behouden; werk is het belangrijkste om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom is dat nu ook eerste prioriteit voor de PvdA. Ten tweede hoop ik dat er snel een goed plan komt hoe wij in de komende jaren ons onderwijs en onze kennis zo kunnen verbeteren dat we tot de wereldtop gaan behoren. Dat geeft ons land en onze jeugd de beste kansen voor de toekomst. De PvdA zal zich daar keihard voor inzetten. Ten slotte hoop ik dat zowel politiek als bedrijfsleven geleerd heeft van de financiële crisis, en dat de cultuur van meer, meer en méér plaatsmaakt voor een cultuur waarin er aandacht is voor elkaar en met elkaar samen leven, met andere woorden op weg naar een samenleving waarin iedereen meetelt. Uiteraard wens ik iedereen een gelukkig en gezond 2010. Mijn persoonlijke wensen zijn: geluk voor mijn gezin en tijd overhouden om drie keer per week even lekker te kunnen hardlopen."

"Mijn Nieuwjaarwens? Ik wens alle lezers van HP/De Tijd een voorspoedig 2010 toe. Ik hoop dat het ons met elkaar lukt in het nieuwe jaar een bijdrage te leverenaan een samenleving waarin mensen op elkaar betrokken zijn en op een verantwoorde manier om weten te gaan met verschillen. Volgens mij hebben we daar wel behoefte aan. Mijn persoonlijke goede voornemen? Zie je Kamerleden, dan zie je óók BlackBerries, mobiele telefoons en HTC's. Ze kunnen niet zonder. Op de gekste plekken zijn ze er mee in de weer: sms'en, mailen, internetten en twitteren. Altijd bang dat ze iets missen of zelf gemist worden. Ik ben ook één van die HTC-verslaafden. Dit kalenderjaar ga ik proberen daar iets aan te doen. Hoor ik gejuich bij mij thuis?"


"Ik wens alle lezers van dit blad een goed 2010 vol gezondheid en succes toe. Ik wens ze toe dat het ze goed gaat met hun familie en dierbaren. Ik wens ze (het behoud van hun) werk en baan toe. Ik wens ze bovenal vrijheid toe. Maar ook zo snel mogelijk een ander kabinet dat orde op zaken stelt in Nederland, een kabinet dat wars van valse dogma's en verlammende politieke correctheid, doelgericht werkt aan oplossingen voor de grote problemen die ons land kent. Mijn goede voornemen is om daaraan mee te werken. Nil volentibus arduum." (Niets is onmogelijk voor hen die willen - HP)

"Mijn Nieuwjaarswens is dat er dit jaar wel een klimaatakkoord komt dat wat voorstelt en dat niet enkel uit vrome en vage voornemens bestaat. Ik wens de wereldleiders het inzicht toe dat klimaatmaatregelen, zoals het forceren van een doorbraak in duurzame energie en in elektrische auto's, goed is voor hun nationale economie en hun werkgelegenheid. Verder wens ik iedereen, gewoon, een gelukkig Nieuwjaar. Mijn eigen voornemen is om te stoppen met roken (en deze keer definitief).

"Natuurlijk wens ik alle lezers in de eerste plaats een gezond en gelukkig 2010. Maar ik wens iedereen ook een jaar waarin we weer positiever naar de toekomst kunnen kijken. Waarin we na een roerig 2009 over de crisis heen komen en ons minder zorgen maken over ons huis en onze baan. Een jaar waarin we ons weer veilig voelen in onze buurt en een buschauffeur zonder angst voor agressie kan werken. De gemeenteraadsverkiezingen zullen de VVD hopelijk de gelegenheid geven ons daar lokaal voor in te zetten. Net zoals ik met mijn fractie in de Kamer blijf doen!"


"In 2001 had de denkgroep-Wijffels een droom. In opdracht van het kabinet had ze onderzoek gedaan naar de plaats die de intensieve veehouderij nog kon innemen in onze moderne samenleving. De conclusie was helder: in 2010 zou het afgelopen zijn met de bio-industrie. Er zou geen ruimte meer zijn in onze samenleving voor donkere betonnen hokken waarin honderden miljoenen dieren een kort en ellendig leven zouden lijden om daarna op een afschuwelijke manier te sterven. Minister Brinkhorst nam de aanbeveling over, maar de daaropvolgende kabinetten-Balkenende lieten ze in een diepe la verdwijnen. Herman Wijffels werd zelf vegetariër, maar verder deed niemand iets met zijn aanbevelingen. Mijn wens voor 2010 is dat de dromen van Herman Wijffels alsnog waargemaakt zullen worden en dat velen zijn goede voorbeeld zullen volgen. In het belang van mens, dier, natuur en milieu. Ik wens iedereen een 2010 vol van mededogen en duurzaamheid."

Onderwerpen