Beste Femke,

import haage post 9 apr 2010 Politiek

De VVD haalt de minder dan een jaar geleden in het EP herkozen Jeanine Hennis-Plasschaert naar Den Haag en de media buitelen over elkaar heen om haar meteen een podium te geven. Doel bereikt voor de liberalen! Blijven we een seksistisch land? Jan. D.

Tjonge, wat een moralisme nou plotseling. Temeer omdat jij, als ik me niet vergis, deel uitmaakt van de ‘Jeanine-fanclub’, die zelf geen gelegenheid voorbij laat gaan om haar te bewieroken en een podium te geven. Toch is dat voor mij geen reden om jou of je collega’s van seksisme te verdenken. Simpel: zij is ook een heel goede politicus, en een zeldzame VVD’er met oog voor privacy en vrijheid – de media-aandacht is terecht. Seksisme zit misschien wel in de stille veronderstelling in je eigen vraag, dat zij al die media-aandacht krijgt omdat zij een ‘leuk snoetje’ heeft (wat trouwens ook klopt).

Maar, zelfs als een vrouw wat extra aandacht krijgt omdat journalisten en tv-makers haar aantrekkelijk vinden, zou ik dat ook niet meteen seksisme noemen. Wel natuurlijk, als het tot de systematische achterstelling van mannen leidt. Maar met de oververtegenwoordiging van mannelijke talking heads op tv maak ik me daar niet zulke zorgen over.

Seksisme zit meer in de (oud-)feministe die de mannelijke politicus die voor zijn gezin kiest, ogenblikkelijk voor leugenaar uitmaakt. Seksisme zit ook in de vele tendentieuze vragen aan de hardwerkende politica (ik noem geen namen) of zij haar kinderen niet verwaarloost. Seksisme zit in de vele kostwinnersregelingen in ons land, die vrouwen stimuleren om thuis te blijven en mannen dwingen om meer en harder te gaan werken. Seksisme zit in de vanzelfsprekendheid dat vrouwen maanden verlof krijgen na de geboorte van een kind, terwijl mannen maar een week krijgen (want meer tijd zouden ze volgens minister Donner toch alleen maar gebruiken ‘om te gaan vissen’). Bij al deze voorbeelden gaat het om diep ingesleten opvattingen over juiste mannelijke en vrouwelijke rolpatronen, die de vrije keuzes van mensen belemmeren.


Dus in antwoord op je vraag: ja, er zit seksisme in ons land. Maar dat jij Jeanine Hennis leuk vindt, is daar geen voorbeeld van.

Hartelijks, Femke

Reageer op artikel:
Beste Femke,
Sluiten