Zembla

import de kring 30 apr 2010 Cultuur

De nu volgende zin is afkomstig van de website van de NPS, een van de publieke omroepen: “De NPS staat in haar programma’s voor: open, onafhankelijk, ongebonden, onpartijdig en objectief.”

Zembla is een van de programma’s die mede door de NPS worden gemaakt. Afgelopen zondag stond Zembla in het teken van Geert Wilders. Op een smakeloze wijze werd Wilders vergeleken met Servische genocideplegers en werd door het vertonen van fragmenten uit Der ewige Jude een directe link gelegd met de nazi’s. Er was geen sprake van objectieve journalistiek: hier werd uitsluitend propaganda en partijdige politiek bedreven. Het was een van de grootste dieptepunten uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. De laatste keer dat een dergelijk dieptepunt werd bereikt, stond Marcel van Dam Pim Fortuyn uit te schelden voor ‘minderwaardig mens’.

Hoe kan het dat een omroep als de NPS, die zegt voor ‘onpartijdige en objectieve’ programma’s te staan, medewerking verleent aan het op subjectieve en tendentieuze wijze demoniseren van een gekozen volksvertegenwoordiger? Is het zo dat de NPS haar ‘wettelijke taakopdracht tot achtergrondjournalistiek’ aantoonbaar niet heeft uitgevoerd? Kan de NPS hierop worden aangesproken?

Als het antwoord op de laatste zin ‘ja’ is, lijkt het mij een publieke noodzaak dit ook te doen. Het gaat hier nog steeds om publieke omroepen, betaald van gemeenschapsgeld, en niet om omroepen voor mensen die geen Wilders stemmen. De verantwoordelijken hierop aanspreken zou gewoon rechtvaardig zijn.

Reageer op artikel:
Zembla
Sluiten