Amsterdam in cijfers

import stadtistiek 20 aug 2010 Economie

De cijfers heeft HP/De Tijd opgevraagd bij de verschillende diensten van de gemeente Amsterdam en gehaald uit de feiten en cijfers van de Dienst Onderzoek en Statistiek. Gepoogd is de meest recente cijfers weer te geven. Soms moesten we echter een paar jaar teruggrijpen.

…verschijnt voor het eerst in de geschreven geschiedenis in 1275.

…wordt ook wel aangeduid met 020 vanwege het netnummer.

…heeft postcodegebied 1000, de laagste postcode van Nederland.

…bestrijkt een oppervlakte van 219 vierkante kilometer.

…bestaat voor een kwart uit water.

…telt anno 2010 767.773 ingeschrevenen en zal in 2030 naar verwachting 876.000 inwoners tellen.

…staat 13de op de lijst van wereldsteden met de beste leefkwaliteit.

…is voor 50,7 procent vrouw.

…is hyperdivers. Amsterdam kent maar liefst 178 verschillende nationaliteiten.

…fietst samen twee miljoen kilometer per dag.

…tussen de 20-34 jaar is het best vertegenwoordigd in Amsterdam (26,8 procent).

…heeft voor de helft een niet-Nederlandse achtergrond.

…heeft voor 88 procent de Nederlandse nationaliteit.

…zijn de populairste attractie van de stad. Rondvaartboten vervoeren zo’n drie miljoen passagiers per jaar.

…moeten we wel over kunnen steken. Het aantal bruggen is sinds het jaar 1450 toegenomen van 9 naar 1.700 in het moderne Amsterdam.

…zijn helaas ook een populaire dumplocatie. Waternet haalt jaarlijks zo’n 956.000 kilo drijfvuil uit het water.

…worden jaarlijks ontdaan van 12.000 fietsen.

…gemiddeld acht jaar op hetzelfde adres.

…graag op het water. Er liggen zo’n 2.500 woonboten door de hele stad.

…graag alleen. In 2009 telde de stad 225.629 single-huishoudens.

…gemiddeld tegen betaling van 3.864 euro per vierkante meter in een koopwoning.

…veelal aan de rand van de stad of in suburbs als Diemen en Purmerend (in dit geval gaat het om de gebóren Amsterdammers). Tussen 1992 en 2009 is het aantal in Amsterdam geboren autochtonen met bijna een derde afgenomen naar iets onder de 20.000.


…werken 373.100 Amsterdammers.

…zijn 42.361 Amsterdammers werkloos.

…gaan 57.696 Amsterdamse kinderen naar de basisschool en 34.301 naar het voortgezet onderwijs.

…volgen 49.315 studenten in Amsterdam een universitaire opleiding, 43.407 een hbo-opleiding en 28.490 een mbo-opleiding.

…ontvangen zo’n 55.000 Amsterdammers een uitkering van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering), waarvan meer dan 15.000 een WW-uitkering.

…ontvangen 34.170 Amsterdammers een bijstandsuitkering van de DWI (Dienst Werk en Inkomen).

…leven 69.067 (16,5 procent) van de 419.002 huishoudens in Amsterdam van een minimuminkomen, oftewel 18,2 procent van de Amsterdamse bevolking. Onder Marokkaanse gezinnen is het aandeel minima het grootst; 35,9 procent van deze groep valt onder de minima.

…groeit 28 procent van de Amsterdamse jongeren op in een minimahuishouden. De meeste minimajongeren in Amsterdam (79 procent) zijn niet-westerse allochtoon.

…van het vrouwelijke geslacht wordt gemiddeld 80,6 jaar.

…van het mannelijke geslacht wordt gemiddeld 76 jaar.

…geeft zijn woonomgeving als cijfer een 6,7.

…produceert jaarlijks 462 kilo afval.

…vaart graag ter ontspanning. In de grachten liggen zo’n 15.000 plezierbootjes.

…doet er gemiddeld 31,5 minuten over om op zijn werk te komen; de langste reistijd van de bewoners van Europese steden.

…heeft gemiddeld een inkomen van 20.200 euro (2007). De hoogste inkomens zijn te vinden in de stadsdelen Centrum (vooral in de grachtengordel), Oud-Zuid en Zuideramstel. Geuzenveld-Slotermeer en Bos en Lommer kennen het laagste gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon.


…hebben vorig jaar 4.627.800 gasten rondgewandeld, die in totaal 8.561.200 nachten logeerden.

…zijn in 2009 11.008 baby’s geboren en 5.286 mensen overleden.

…staan 550.000 fietsen, waarvan er jaarlijks zo’n 44.000 gestolen worden.

…gaat 23 procent van de Amsterdammers met de fiets naar het werk.

…zal de komende vijf jaar de concentratie NO2 (stikstofdioxide) flink moeten dalen om aan de Europese grens te voldoen. Het gaat vooral om de drie hoogstbelaste locaties, te weten de Haarlemmerweg, de Einsteinweg en de Jan van Galenstraat.

…gaat het qua PM10 (fijnstof) een stuk beter. Mede dankzij de 80-kilometermaatregel op de A10 is dit niveau aan het dalen en voldoet Amsterdam aan de Europese grenzen.

…zijn vorig jaar 6.049 zakken gerold.

…wonen 26.000 honden.

…kost een uurtje parkeren inmiddels 5 euro (tarief Centrum).

…zijn 52 horecagelegenheden per 10.000 inwoners, de grootste horecadichtheid in Nederland.

…gaat gemiddeld 5 procent van het huishoudbudget op aan het bezoek van deze horeca.

Reageer op artikel:
Amsterdam in cijfers
Sluiten