‘t Geval Klink

import haagse post 10 sep 2010 Politiek

Ivo Opstelten was zaterdagmiddag in de Noenzaal van de Eerste Kamer (senatoren gebruiken doorgaans de noenmaaltijd, geen ‘lunch’, moet u weten) duidelijk over de rol die Ab Klink had gespeeld in de informatieonderhandelingen. “Wat daar aan tafel gebeurt bij de onderhandelingen, is strikt vertrouwelijk. Door een brief te schrijven, liep hij het risico dat die naar buiten kwam.” Onderwijl veegde Opstelten maar liefst tweemaal het glas water op de grond tijdens zijn persconferentie. Opstelten zei dat als oud-informateur, niet als VVD-politicus. Want de VVD’er Opstelten weet natuurlijk donders goed dat er in Den Haag niets toevallig gebeurt. De brief van Klink was bedóeld om openbaar te worden. Was Femke Halsema bijna tot tranen toe geroerd door ‘De Brief van Klink’ (“Om te janken zo ontroerend en fundamenteel,” zo twitterde zij), twee dagen later bleek hij toch wat minder ‘definitief’ te zijn over eventuele samenwerking met de PVV. Hij beschouwde de kwestie nu met ‘open mind’. Maar bij het ter perse gaan van dit nummer blijkt het lijdend voorwerp zijn zetel toch te hebben opgegeven. “Na alle gebeurtenissen van de afgelopen week is er voor mij een onwerkbare situatie binnen de CDA-fractie ontstaan. De basis voor samenwerking – vertrouwen – is aangetast. Daardoor kan ik niet meer met voldoende overtuigingskracht binnen de fractie opereren. En dat gaat ten koste van mijn geloofwaardigheid.”

Misschien was het geloofwaardiger geweest als hij wél in de fractie was gebleven. Het is namelijk mogelijk dat de door hem zo verfoeide samenwerking met de PVV nu tóch een stapje dichterbij is gekomen.>

Reageer op artikel:
‘t Geval Klink
Sluiten