Legelokalen

import onderwijs 1 okt 2010 Leven

De sluiting van de dorpsschool in de Zuid-Limburgse Rimburg is niet uniek. Hetzelfde lot trof basisschool De Peel in het Drentse Erica. De school had aan het eind van het afgelopen schooljaar nog maar tien leerlingen over, ver onder de minimumnorm. De gereformeerde basisschool De Wegwijzer in het Groningse dorp ‘t Zandt moest om dezelfde reden dicht, na 125 jaar. En tientallen andere plattelandsscholen worden met sluiting bedreigd.

Het totale aantal basisschoolleerlingen in Nederland neemt af. Volgens de prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek daalt het aantal de komende tien jaar met ongeveer 150.000 kinderen. De afname concentreert zich in de ontvolkende regio’s Noordoost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Maar ook andere plattelandsgebieden vergrijzen, waardoor overigens ook andere vaste ankerpunten uit het dorpsleven verdwijnen: de bank, de bakker, de slager en de kruidenier.

Zeven- tot achthonderd scholen zitten nu onder het minimumaantal leerlingen, blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. Dat minimumaantal verschilt per gemeente, afhankelijk van onder meer het aantal inwoners en de afstand tot de dichtstbijzijnde andere school. Zelfs als een school op het ‘absolute’ landelijke minimumaantal van 23 leerlingen zit, wordt dat soms enige tijd door de vingers gezien. Desondanks zullen de komende jaren tientallen scholen in Nederland verdwijnen.

Reageer op artikel:
Legelokalen
Sluiten