Spring naar de content

Vier vijf mei! Vervang Koningsdag door Bevrijdingsdag

Nederland verdient een echte nationale feestdag waarbij het volk centraal staat. Een dag met een diepere betekenis over wat ons bindt. Geef Bevrijdingsdag daarom de status die Koninginnedag nu geniet. 

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Tim Jansen

Hoe zou het gegaan zijn? Is er lang over gediscussieerd? Zijn er tranen gevloeid? Of was ze meteen inschikkelijk? Simpelweg blij dat haar taak er bijna opzit. Of was het niet eens zíjn verzoek? Wilde Beatrix nog een laatste kunstje flikken? Is het verzetten van Koninginnedag wisselgeld voor de ingeperkte macht tijdens de formatie? We zullen het nooit weten. Zelf vermoed ik dat Willem-Alexander heeft aangedrongen om de nationale feestdag te verplaatsen. Mannen zijn nou eenmaal ijdele wezens. En het is natuurlijk machtig mooi om eigenhandig een volksfeest te kunnen verplaatsen. Louter omdat jij dan jarig bent.

Nationale feestdag onderhevig aan nukken van één persoon
Het is treurig dat de datum van de enige echte Nationale Feestdag van een land onderhevig is aan de nukken van één persoon. De verschuiving van Koninginnedag (Koningsdag) toont aan dat het volksfeest niet gericht is op het volk, maar op de Koninklijke familie. Feesten waar het volk zijn regenten mag toejuichen doen denken aan onzalige regimes waar mannen decennialang met harde hand de scepter zwaaien.

Democratische landen hebben doorgaans een feestdag waarin een historische gebeurtenis feestelijk herdacht wordt. Men viert de onafhankelijkheid, de grondwet of simpelweg het bestaan van de natie. Een gebeurtenis die vertelt waarom het volk bij elkaar hoort. Waarom men dezelfde taal spreekt, dezelfde gebruiken hanteert en in een democratische rechtsstaat leeft. Men eert de voorvaderen die democratische verworvenheden hebben bevochten.

Bevrijdingsdag is een ondergeschoven kindje
Nederland herdenkt met Bevrijdingsdag het einde van de Duitse overheersing. Jaarlijks worden mooie woorden gepredikt over vrede, veiligheid, democratie, gelijkheid, tolerantie en vrijheid. Verworvenheden die niet vaak genoeg gevierd kunnen worden. Verworvenheden die mensen in staat stellen harmonieus naast elkaar te leven. Het is daarom jammer dat Bevrijdingsdag een ondergeschoven kindje is. Een tweederangs feestdag die alleen gevierd kan worden door scholieren en ambtenaren. De rest van het land is namelijk aan de arbeid.

Bevrijdingsdag verdient een beter lot! Nederland verdient een beter volksfeest! Eén waarbij de nadruk ligt op de nationale historie en onze democratische verworvenheden. Kortom, een feestdag die meer inhoudelijk cachet heeft dan de toevallige geboortedag van het dienstdoende ongekozen staatshoofd. Een dag waarop ook Republikeinen en koningshuisonverschilligen trots kunnen zijn. Nationale eenheid is nou eenmaal makkelijker te vangen in termen als democratie en vrijheid, dan in de persoon van een bolwangige veertiger.

Verandering moet van onderaf komen
Van het Koningshuis zal deze verandering niet komen. HP/De Tijd ontdekte eerder dat Koningin Beatrix halverwege de jaren tachtig af wilde van de 5 mei-viering. Willem-Alexander die zijn eigen verjaring tot volksfeest verheft biedt ook geen hoop. Om te voorkomen dat Amalia het feest ooit verplaatst naar 7 december zal het volk zelf in actie moeten komen.

De beweging Vier vijf mei! wil dat Bevrijdingsdag de plaats van Koninginnedag als meest prominente feestdag overneemt. Vier vijf mei! wil dat Bevrijdingsdag de status krijgt van een wettelijk vrije dag. Koninginnedag kan wat Vier vijf mei! betreft een erkende nationale feestdag blijven, maar hoeft niet langer de status te genieten van een wettelijk vrije dag. De beweging wil dat het grootste volksfeest van het volk is en niet langer alleen voor het volk. De petitie van Vier vijf mei! kan hier getekend worden. Ook kun je Vier vijf mei! liken op Facebook en volgen op Twitter.

Tim Jansen schrijft op freelance basis voor HP/De Tijd en is initiatiefnemer van de beweging Vier vijf mei!

———
Volg HP/De Tijd ook op Twitter en Facebook of schrijf u in voor onze nieuwsbrief!