Spring naar de content

Koude Oorlog returns: Iran schiet aap de ruimte in

De beelden die we de afgelopen dagen zagen van het Iraanse ruimte-aapje roepen herinneringen op aan een tijd van “duck, and cover!,” varkensbaaien en James Bond: de Koude Oorlog. U weet wel, toen de wereld nog overzichtelijk leek, gescheiden in twee ideologisch tegengestelde blokken.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Simone Olsthoorn

Al in 1949 vloog de eerste aap de ruimte in, maar arme Albert overleefde de vlucht niet. Het waren de Verenigde Staten die hiermee hun technologische superioriteit deden gelden. Ook al had de Sovjet Unie al in 1957 het hondje Laika de ruimte in geschoten, pas in 1983 waren daar de apen aan de beurt, de resusaapjes Abrek en Bion. En nu, 30 jaar later, zou Iran het plots nog eens dunnetjes overdoen.

Bedreiging
En er zijn meer Koude Oorlog overeenkomsten. Als het waar is wat Iraanse hoogwaardigheidsbekleders beweren, heeft het land een grote stap gezet op weg naar de inzet van satellietgestuurde langeafstandsraketten. Die mogelijkheid doet de VS huiveren, maar niemand kan met zekerheid zeggen dat Iran er daadwerkelijk in is geslaagd de aap de ruimte in te schieten.

Ondanks internet, social media en high-tech technologie; de onzekerheid over de kracht van ‘de vijand’ is vergelijkbaar met die tijdens de Koude Oorlog.

Spierballentaal
Iran heeft al heel wat sancties aan zijn broek gekregen, maar het land blijft volhouden dat het kernprogramma louter vredelievende doeleinden dient, dus dat er geen sprake is van spierballenpolitiek. Een belangrijk verschil met de tijd van de Koude Oorlog: het accent lag toen juíst op spierballenpolitiek.

Een ander groot onderscheid is het feit dat Rusland en de Verenigde Staten tegenwoordig niet twee elkaar bestrijdende supermachten zijn, maar juist samenwerken in hun poging Iran in toom te houden. Een broodjeaapverhaal van Iran of niet, wat de VS en Rusland betreft, gaat het adagium ‘de vijand van mijn vijand, is mijn vriend’ schijnbaar nog steeds op.

 

———
Volg HP/De Tijd ook op Twitter en Facebook of schrijf u in voor onze nieuwsbrief!