Spring naar de content

Centraal Planbureau leeft nog steeds op Mars

Vanochtend publiceerde het Centraal Planbureau de najaarsraming, volgende op de raming die ons al in maart bereikte.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Dr. Doom

Ook al in maart vroeg ik me af wat het nut is van ramingen waarvan je op het moment van publicatie al kunt weten dat ze achterhaald zijn.

Eerst maar eens even de feiten uit de nieuwe raming. Het CPB verwacht dat de economie in de tweede helft van 2013 weer groeit. Maar te weinig om de krimp in de eerste helft te compenseren, in 2013 als geheel krimpen we 1 procent. In 2014 groeien we dan 1 procent.

En dan de bijstellingen. De werkloosheid zal in 2013 flink hoger uitvallen dan in maart werd geraamd. Dat konden we in maart ook al weten, gezien de maandelijks trend in de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hetzelfde geldt voor de investeringen, sterke trends werden gewoon genegeerd.

Het CPB verwacht in 2013 een tekort van 3 procent en in 2014 van 3,9 procent. En maakt daarbij de kanttekeningen dat geen rekening is gehouden met nog niet in het regeerakkoord opgenomen extra bezuinigingen. Leest het CPB geen kranten? Er gaat geen maand voorbij of er is sprake van extra bezuinigingen. Eerst van 4 miljard, toen van 6 miljard en deze week wordt de verwachting opgeschroefd naar 8 miljard. En het jaar is nog niet voorbij.

Ook zegt het CPB dat het Sociaal Akkoord negatieve invloed zal hebben op alle prognoses. Alsook de stijgende werkloosheid en als gevolg daarvan de toenemende Overheidsuitgaven en dalende inkomsten. Die dalende inkomsten uit Loonbelasting en premieheffing zijn er niet alleen omdat er veel meer werklozen zijn maar ook omdat de slechte arbeidsmarkt een dempend effect heeft op de lonen in de marktsector. De eerder veronderstelde 1,75 procent gemiddelde loonstijging in 2013 is er niet met flinke gevolgen voor de belastingheffing. Naar verwachting zal de Overheid de salarissen in zijn eigen sector in 2014 bevriezen, dit soort effecten stapelen leuk op en breiden zich in 2014 verder uit.

Ik pak zomaar wat zaken uit het rapport van het CPB , u kunt het rapport hier zelf bekijken. Zorgelijk is het dat het kabinet tot nu toe steeds heeft geroepen te zullen wachten op deze raming alvorens verdere plannen te ontwikkelen. Waarom dat zo is? Geen idee.