Spring naar de content

Een nieuw, boeiend, onderzoeksjournalistiek digitaal platform: De Transfergeruchtencorrespondent

Dit wil De Transfercorrespondent: 

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Frank Heinen

* Dagelijks nieuwe artikelen over de laatste transfergeruchten
* Die het transfergeruchtennieuws van iedere context ontdoen.
* Door murw gebeukte Transfergeruchtencorrespondenten.
* Overal digitaal beschikbaar.
* Eigenlijk vooral advertenties.
* Voor een paar miljard euro per transferperiode.

* De Transfergeruchtencorrespondent wil alleen maar actueel en onbetrouwbaar zijn en uitsluitend meedeinen op de waan de dag – wat heet: het moment. Het laatste transfernieuws is overal en altijd voor een paar miljoentjes toegankelijk: daar heb je geen transfervrije spelers meer voor nodig. De Transfergeruchtencorrespondent wil liever niet de dieperliggende structuren en ontwikkelingen achter het transfernieuws in beeld brengen. De artikelen moeten de lezer vooral geen nieuwe inzichten bieden in hoe de voetbalwereld werkt. Als Alfred Finnbogason opstapt als spits van SC Heerenveen, weet iedereen dat binnen een minuut via vi.nl of nu.nl.

* De Transfergeruchtencorrespondent stelt zich uitsluitend de vraag: waar komt Alfred Finnbogason vandaan, en gaat hij naar Duitsland? Doelstelling van De Transfergeruchtencorrespondent is, kortom, om de begrippen ‘geruchten’ en ‘nieuws’ te herdefiniëren: van datgene wat de meeste aandacht trekt naar datgene wat de op een na meeste aandacht trekt.

* Transfernieuws wordt veelal gedomineerd door geruchten, citaten en clichés. De Transfergeruchtencorrespondent wil niets doen aan deze simplificatie en beeldvorming. Ze wil van ‘nieuws’ naar ‘nieuwer nieuws’ door:
1) relevantie zoveel mogelijk uit te bannen ten opzichte van actualiteit,
2) volstrekt nul tijd en ruimte te geven aan onderzoek en alternatieve vormen van journalistiek,
3) zo min mogelijk verantwoording af te leggen over journalistieke (haha!) keuzes en dilemma’s,
4) aandacht voor factchecking te verbieden, en
5) de invloed van de geruchten van andere media op ons wereldbeeld structureel te betrekken in de transfergeruchtenverslaggeving.

* De Transfergeruchtencorrespondent vraagt haar journalisten betrokken te zijn. Niet door een bepaalde club of speler aan te hangen, of de wereld vanuit een bepaalde ‘waarheid’ (haha!) te beschrijven, maar door vanuit persoonlijk fascinatie of verontwaardiging van de voetbalwereld verslag te doen.
* De Transfergeruchtencorrespondent is onpartijdig, maar ook subjectief: de journalist moet vooral niet uitzoeken welke kant van een verhaal überhaupt enige geloofwaardigheid bevat. Waarom? Bovendien is de krant niet alleen podium, maar ook actor in de voetbalwereld. Zo zal een deel van de winst in samenspraak met de lezers worden gestoken in een bodemloze put, of worden geschonken aan een goede club of een veelbelovend talent.

* De Transfergeruchtencorrespondent trekt geen grenzen: niet in de organisatie en niet in de wereld. Redacteuren schrijven over de euro’s, over doellijntechnologie, over zaaien en oogsten, over politieonderzoeken en justitieel gedoe, over teamveranderingen en alternatieve aankopen – kortom: over alles wat er eigenlijk niet toe doet. Hun artikelen worden niet onderverdeeld in achterhaalde rubrieken als ‘binnenlandse transfers’, ‘buitenlandse transfers’, of ‘ADO Den Haag’: de leidraad is irrelevantie, niet geografie. Dat betekent abstract: De Transfergeruchtencorrespondent laat z’n minst ervaren auteurs vrij om over onderwerpen en thema’s te schrijven, door ze in redacties te stationeren en door hun verhalen in hokjes te stoppen. Transfergeruchtencorrespondenten worden niet afgevaardigd naar een specifiek land, maar krijgen een standplaats gebaseerd op budget. Bijvoorbeeld: Transfergeruchtencorrespondent Italië in Amsterdam, of Transfergeruchtencorrespondent Rusland in Amsterdam.

* De Transfergeruchtencorrespondent is een commerciële onderneming met winstoogmerk, inclusief een streven naar winstmaximalisatie voor aandeelhouders. Vast staat dat in ieder geval 20 procent van het rendement wordt geïnvesteerd in nieuwe abonnementen op buitenlandse kranten. Zo wordt gewaarborgd dat De Transfergeruchtencorrespondent kan investeren in vermeerdering en kwantiteit, zonder afhankelijk te worden van subsidies of clubeigenaren met winstoogmerk op de korte termijn. Het rendement wordt in dienst gesteld van de winst in plaats van andersom.

* De Transfergeruchtencorrespondent wil een korte relatie met haar leden aangaan. Nieuwe leden paaien met voordeeltjes die aan de bestaande leden voorbijgaan, doet De Transfergeruchtencorrespondent zeker. Leden die zich nu aanmelden, verwerven bovendien een symbolisch supporterschap. Om de redactionele afhankelijkheid te waarborgen hebben leden geen zeggenschap over de inhoud, keuzes en koers van De Transfergeruchtencorrespondent, en absoluut geen medezeggenschap over een deel van het rendement. Ze worden eens, of meerdere malen per jaar gevraagd daarvoor een investering te kiezen, bijvoorbeeld een specifiek gerucht of de uitbreiding van het aantal geruchten. Zo verzekert De Transfergeruchtencorrespondent zich van weinig loyale lezers, en weten de lezers zich verzekerd van een medium dat volstrekt niet loyaal is aan hen.

* De Transfergeruchtencorrespondent zal een medium vol advertenties zijn. Onze afhankelijkheid geeft ons bestaansrecht. Het argument dat ‘door deze advertentie weer wat nieuwe onzin opgeschreven kan worden’, zoals de vercommercialisering van traditionele media vaak wordt gerechtvaardigd, huldigen wij: de extra inkomsten verdwijnen vaak rechtstreeks in onze zakken, niet in de versterking van de redactie. In plaats van leden wil De Transfergeruchtencorrespondent op een voor lezers ondoorzichtige wijze belanghebbende partners kiezen, wiens investeringen nauwelijks tot helemaal niet bijdragen aan het doel: nog meer winst. Zo wordt de redactionele afhankelijkheid versterkt en krijgt de lezer meer waar voor meer geld: meer advertenties, dus meer advertenties.

* De Transfergeruchtencorrespondent wordt uitsluitend gemaakt om een bepaalde groep mensen te bereiken die toevallig tot dezelfde demografische categorie behoren (‘man’, ‘laagopgeleid’, ‘werkloos’). Anders gezegd: De Transfergeruchtencorrespondent denkt in doelgroepen. De Correspondent spreekt daarom liever niet van geestverwanten. Iedereen die zich verwant voelt met journalistieke principes, de auteurs en de kijk op de wereld van het platform, is niet bijzonder welkom. De Transfergeruchtencorrespondent benadert haar publiek anno 2013 zoals het dertig jaar geleden ook prima ging: als een amorfe groep eenstemmigen, niet als nieuwsgierige individuen die niet tot een ‘doelgroep’ te reduceren zijn.

* De Transfergeruchtencorrespondent is voor een deel voortgekomen uit enthousiasme over de commercieel gedreven, hype-gevoelige en oppervlakkige verslaggeving die onze informatievoorziening nu domineert. Maar De Transfergeruchtencorrespondent is niet alleen geboren uit rancune. De bedoeling is niet om ‘oude media’ een lesje te leren. Waar onbeschaamd jatten van kranten, tijdschriften en omroepen waardevol is voor onze missie, zullen we dat zeker niet nalaten. De Transfergeruchtencorrespondent wil vooral geen alternatief medium zijn, het zoveelste vervangende medium. Onze kijk op de voetbalwereld en de journalistiek is de ‘enige juiste’. In onze idealen (haha!) zijn we nou niet bepaald ambitieus, in onze wijsheid niet bijster bescheiden.

* De Transfergeruchtencorrespondent wordt een digitaal medium dat beschikbaar zal zijn op iedere digitale drager (desktop, laptop, tablet, smartphone). Op termijn zal De Transfergeruchtencorrespondent vast wel een keer apps gaan aanbieden, die op maat zijn gemaakt voor verschillende besturingssystemen (je weet wel welke). Het gratis delen van artikelen is mogelijk. De precieze vorm en techniek van het platform zijn nog in de experimentele fase: samen met iemand anders gaan we op zoek naar nieuwe vormen en technieken die er alleen op gericht zijn om het er mooi uit te laten zien.

* Ja, ik word lid voor 60 euro.
Met dit lidmaatschap krijg je een jaar toegang tot alle transfergeruchten van De Transfergeruchtencorrespondent. Ook word je als lezer van het eerste uur symbolisch aandeelhouder – je hebt er dus niks aan. Het lidmaatschap gaat onmiddellijk in – dus niet pas als we het platform officieel lanceren. Als we het startbudget niet voor 1 september 2013 halen, gaan we van het binnengehaalde geld lekker op vakantie.