Spring naar de content

Cito-toets afschaffen of niet? De argumenten op een rij

Het begint onderhand een traditie te worden: de jaarlijkse discussie rondom de Cito-toets.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Nick Muller

Want deugt deze toets nu of niet? Mag het leerniveau van een basisschoolleerling door middel van een enkele toets worden getoetst? HP/De Tijd maakt een overzicht van de belangrijkste argumenten voor en tegen de afschaffing van de Citotoets.

Argumenten voor afschaffing van de Cito-toets

> 2014. Actiegroep Op weg naar geweldig onderwijs in Trouw: ‘Creativiteit, technisch inzicht en sportief talent ontbreken in deze toetsing. Het wordt hoog tijd dat onderwijs terugkeert tot de functie die het vroeger had: talenten van kinderen ontplooien op pedagogisch en didactisch verantwoorde wijze.

> 2009. Stelling van de Dag, de Telegraaf: ‘Mijn kleinzoon is nu al enorm gestrest, hij bakt er straks niks van terwijl hij goed mee kan komen op school. Hij slaat helemaal dicht!’

> 2008. T. Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) in het Reformatorisch Dagblad: ‘Ik ben voor afschaffing van de Cito-toets. De leerkracht van groep 8 kan een veel beter advies geven op basis van observaties, toetsgegevens en inzicht en de persoonlijke situatie van de leerling. In sommige gevallen zal voor een gedegen schoolkeuzeadvies een second opinion wenselijk zijn. Daarvoor kan een kind afzonderlijk getest worden.’

> 2004. Ad Boes, beleidsmedewerker van de Jenaplanvereniging: ‘De Cito-toets is bedoeld als een richtlijn naast het advies van de docent. Maar tegenwoordig gaat het alleen nog maar om cijfers, het advies telt nog amper.’

> 2004. Ad Boes, beleidsmedewerker van de Jenaplanvereniging: ‘De Cito-toets is een momentopname. Je kunt het niveau van een kind niet hieraan afmeten. Na een jaar voortgezet onderwijs blijken de adviezen er in dertig procent van de gevallen naast te zitten.’

Argumenten tegen afschaffing van de Citotoets

> 2014. Woordvoerder van Cito in Trouw: ‘De onderwijsinspectie kijkt niet alleen naar de toets, ook de achtergrond van leerlingen, de plek van de school en de samenstelling van de klas worden door hen meegenomen in de beoordeling.’

> 2014. Woordvoerder van Cito in Trouw: ‘De docent kent de leerling het best en weet tot welk niveau die in staat is. De toets is slechts een hulpmiddel voor zijn beoordeling.’

> 2014. PO-raad, de raad van basisschoolbesturen, in Trouw: ‘Toetsen vormen een hulpmiddel bij het geven van goed onderwijs. De toets is geen afsluiting van een leerproces, maar juist het begin van een volgend proces: welke talenten kan deze leerling nu nog meer ontwikkelen?’

> 2013. Onderwijssocioloog Jaap Dronkers in de Volkskrant: ‘Het afschaffen van een objectieve toets van de capaciteiten van leerlingen zal daarom de maatschappelijke ongelijkheid vergroten, want het advies wordt niet meer gecontroleerd door een externe toets.’

> 2004. Robbert Dijkgraaf, destijds hoogleraar Mathematische Fysica aan de Universiteit van Amsterdam, schrijft in NRC Handelsblad dat hij zowel de voor- als de nadelen van de test ziet: ‘De Cito-toets is een prima hulpmiddel waaraan veel zorg wordt besteed. Inhoudelijk valt er weinig op af te dingen. Maar uiteindelijk toetst iedere test maar één ding: de vaardigheid de test te kunnen maken. Dat weet iedereen die wel met succes een proefwerk of tentamen heeft afgelegd maar geen flauw idee had waarover de stof ging.’

‘Men moet zich daarom bewust zijn van de maatschappelijke effecten van deze toetsen, niet alleen op de kinderen maar ook op hun ouders en verzorgers. Het is niet nodig deze effecten met optische middelen te verhullen en te vergoelijken, zoals nu lijkt te gebeuren, en de discussie over de betekenis van de toets uit te weg te gaan.’

‘Uiteindelijk heeft ieder kind geen andere mogelijkheid dan de eigen, strikt individuele talenten te ontwikkelen. Die talenten hebben vele dimensies en laten zich moeilijk langs één lijn leggen – dat weet ik uit de wiskundige praktijk. Het is onmogelijk een kind in een enkel getal samen te vatten. Ook niet als daar 500 bonuspunten bij cadeau worden gegeven. Daar koopt niemand iets voor.’

Onderwerpen