Spring naar de content

Het amateuristisch optreden van Rutte II inzake asielzoekers

De struikelpartij over de strafbaarstelling van illegaliteit is nog maar net afgewend, maar de coalitiepartners hebben alweer een nieuwe kans gezien om op het gezicht te gaan. Het mag geen verrassing heten wie de hoofdrolspeler is: Fred Teeven.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Matthias Pauw

De jongste splijtzwam tussen VVD en PvdA is, goed beschouwd, een reïncarnatie van de vorige. Nu illegaliteit definitief (dat wil zeggen, voorlopig definitief*) van de baan is, moet er nagedacht worden over wat er moet gebeuren met uitgeprocedeerde asielzoekers.

De PvdA vraagt van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) dat hij beleid maakt voor gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Teeven, gesteund door de VVD, is hier niet onverdeeld positief over.

Het zelfde liedje
VVD en PvdA beginnen aardig op een bijzonder ergerlijke one-hit-wonder te lijken, en zingen iedere keer opnieuw hetzelfde liedje.

PvdA: het is een principekwestie; je kunt kwetsbare mensen niet aan hun lot overlaten.
VVD: het is een principekwestie; als je hier niet mag zijn, dan gaan we je niet helpen.
Koor: we zijn het weer oneens
Fred: [gitaarsolo]

Harmonie
Het gebrek aan harmonie en afstemming begint een zekere vorm van plaatsvervangende schaamte op te roepen. Het getuigt van politiek amateurisme dat de coalitiepartijen het niet voor elkaar krijgen om dit thema te laten rusten. Beide partijen hebben nu de slag om de asielzoeker een keer verloren, maar vertikken het om de gemoederen te laten bedaren.

Dat is onbegrijpelijk, temeer omdat opvang van illegalen voor beide partijen te verkopen is aan de achterban. Met een beetje politieke wil kunnen VVD en PvdA samen een voorstel doen voor opvang van uitgeprocedeerden waarbij de liberalen de nadruk leggen op veiligheid (geen daklozen, spookburgers) en de PvdA haar menselijke gezicht toont door kwetsbare mensen niet in de kou te laten staan.

Rutte II is de Poppys I
Helaas leert de ervaring dat de coalitiepartijen geen compromiszoekers zijn, maar uitruilers. Hoe vaak de partijen ook botsen, struikelen en doorstrompelen; het is iedere keer hetzelfde liedje.

Non, non, rien n’a changé

Best hinderlijk, als je het te vaak hoort.

 

* In het genre ‘definitieve prognose’, voor informatie over de waarde daarvan: neem contact op met het CDA.