Spring naar de content

Nederlandse leraren zijn blij met hun werk maar willen wel meer waardering

De laatste jaren zijn leraren vaak negatief in het nieuws. En dan gaat het niet over de prestaties van deze onmisbare elementen van de kenniseconomie, maar met name de hoge werkdruk waarmee veel docenten lijken te kampen speelt ze parten.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Paul Geraedts

Uit grootschalig onderzoek van de internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)k blijkt nu dat de Nederlandse leraar wel goed in zijn vel zit. Maar liefst negentig procent van de ondervraagde leraren in ons land heeft aangegeven tevreden te zijn over hun beroep. Slechts een op de twintig leraren zegt spijt te hebben van de keuze om leraar te worden.

Het onderzoek is uitgevoerd in 33 landen over de hele wereld wat neerkomt op een deelname van meer dan 100.000 leraren van middelbare scholen. Doel van het onderzoek is volgens de organisatie ‘om het vak van leraar meer onder de aandacht te brengen en meer begrip te creëren.’

Want met het begrip jegens leraren kan het nog beter. In Nederland gaven slechts 4 op de 10 ondervraagden aan dat zij vinden dat het leraarschap door de maatschappij de waardering krijgt die het verdient. Zo’n driekwart van onze leraren werkt in een school waar een tekort aan docenten heerst, wat een verklaring kan zijn voor eerdergenoemde hoge werkdruk.

Verder zit het in Nederland wel goed met de man-vrouw verdeling op de middelbare scholen. Vrouwen vormen slechts een kleine meerderheid van 55 procent, terwijl dit gemiddeld maar liefst 68 procent is. Wel hebben wij veel meer mannelijke schoolhoofden. 69 procent, tegenover 51 procent gemiddeld.

Het onderzoek laat een goed beeld zien van hoe er wereldwijd met het lerarenvak omgegaan wordt en wat de verschillen onderling zijn. Maar ook binnen Nederland legt het onderliggende issues bloot. Want hoewel de Nederlandse leraren tevreden lijken te zijn, houdt de maatschappelijke waardering voor hun belangrijke taak niet over.

De volledige resultaten van het onderzoek kunt u hier bekijken. Voor een samenvatting over de Nederlandse leraar (in pdf) klikt u hier.

Onderwerpen