Spring naar de content

De drie strafbare feiten die Jozias van Aartsen toestond bij de pro-Gaza demonstratie

De pro-Gaza-demonstratie van donderdag 24 juli in Den Haag heeft mij de haren ten berge doen rijzen. Deze demonstratie ontaardde in een weerzinwekkende antisemitische manifestatie. Ronduit verbijsterend was de reactie van burgemeester Van Aartsen, die oordeelde dat ‘er geen grenzen zijn overschreden‘.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door De Redactie

Welnu: afgezien van de angst en afschuw die de demonstratie bij Joodse burgers zal hebben opgeroepen, zijn er in ieder geval drie strafbare feiten gepleegd. Dit onder het oog van de politie; die stond erbij en keek ernaar. Dat de burgemeester dit niet-ingrijpen goedkeurde, is onbegrijpelijk en stuitend voor iedereen die de rechtsstaat hoog in het vaandel heeft.

Er werd gescandeerd ‘Dood aan de Joden’ (delict nr. 1 volgens art. 137d van het strafboek). De demonstranten liepen met ISIS-vlaggen – ISIS is een terroristische organisatie die niet-gelovigen executeert en vrouwen dwingt tot besnijdenis. Steun daaraan is strafbaar (delict nr. 2 volgens art. 137f). Tot slot werd de Hitlergroet gebracht (delict nr. 3, volgens art. 137e).

Het is de tweede keer dat de heer Van Aartsen een onwettelijke, zelfs strafbare demonstratie gedoogt. Te zeggen dat er deze keer ‘geen grenzen zijn overschreden’, getuigt van een grenzeloze onwetendheid, bestuurlijke incompetentie, of beide. Hoe dan ook is het ronduit ten hemel schreiend dat het openbaar gezag een dergelijke strafbare demonstratie impliciet goedkeurt. En dat in een tijd waarin in heel Europa het afschuwelijke spook van virulent antisemitisme weer opduikt, met name in Frankrijk en Duitsland. Den Haag/Nederland had hier een mooi ethisch standpunt kunnen uitdragen, maar helaas.

De heer Van Aartsen heeft onvergeeflijk gefaald als hoeder van de rechtsstaat, als handhaver van de wet en de openbare orde en als hoofd van de politie. Er rest hem, nu hij de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur en het vertrouwen in de rechtsstaat Nederland onherstelbaar heeft aangetast, geen andere uitweg dan zijn excuses te maken en af te treden, zoals ook in de door 17.000 mensen ondertekende petitie wordt geëist.

Bart Bosch is jurist en journalist.