Spring naar de content

Waarom de uitspraak van de Raad van State de Zwarte Pietendiscussie niet beëindigt

Als de Raad van State eraan te pas moet komen, hebben we het over een onderwerp van eminent belang. Het gaat dan ook om het takenpakket van een burgemeester. Moet deze een oordeel vellen over Zwarte Piet, en het al dan niet discriminerende karakter van Pieterbaas?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: De Redactie

Nee, oordeelt de Raad van State nu – in tegenstelling tot een eerdere uitspraak van de rechtbank van Amsterdam in juli dit jaar.

“De burgemeester van Amsterdam heeft de vergunningaanvraag voor de Sinterklaasintocht voor 2013 terecht alleen getoetst aan de eisen van de openbare orde en veiligheid. Hij is niet bevoegd de vraag te beantwoorden of van de figuur ‘Zwarte Piet’ een discrimineren effect uitgaat en daardoor een schending oplevert van het grondrecht op respect voor het privéleven en het discriminatieverbod.”

De begrippen ‘openbare orde’ en ‘veiligheid’ zijn volgens de Raad van State niet zo ruim dat bij de handhaving rekening zou moeten worden gehouden met het voorkomen van ‘stigmatisering, ongelijke behandeling of discriminatie’.

zwarte piet sinterklaas amsterdam

Is Het Grote Boek van Sinterklaas hiermee gesloten? Zeker niet, want hoewel de burgemeester de afweging dus niet hoeft te maken en het Zwarte Piet feest nu niet hoeft aanpassen, is daarmee niet gezegd dat hij dat nooit zal hoeven doen. Uit het vonnis van de Raad van State:

“De vraag of de figuur van ‘Zwarte Piet’ daadwerkelijk in strijd is met grondrechten kan niettemin aan een rechter worden voorgelegd, maar dan niet in een procedure tegen de burgemeester over de evenementenvergunning voor de Sinterklaasintocht. Denkbaar is dat bij de burgerlijke rechter een procedure wordt gestart op grond van onrechtmatige daad tegen de organisatoren of uitvoerders van het evenement of dat aangifte wordt gedaan van veronderstelde strafbare feiten.”

Zie ginds komt de rechtszaak weer aan.