Spring naar de content

Inval van Rusland in EU-lidstaten ‘reëel scenario’

Dat Vladimir Poetin niet terugdeinst voor het gebruik van geweld is genoegzaam bekend. De annexatie van De Krim en het ‘gedoe’ aan de Oost-Oekraïense grens hebben dat recentelijk nog bewezen. Maar dat was vooralsnog een ver van ons bed show: Oekraïne maakt geen deel uit van de EU of de NAVO, waardoor het Nederlandse belangen maar beperkt raakte. Maar dat zou kunnen veranderen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Edwin van Sas

“De partijen komen overeen dat een gewapende aanval tegen een of meer van hen in Europa of Noord-Amerika als een aanval tegen hen allen zal worden beschouwd; zij komen bijgevolg overeen dat, indien zulk een gewapende aanval plaatsvindt, ieder van hen de aldus aangevallen partij of partijen zal bijstaan, in de uitoefening van het recht tot individuele of collectieve zelfverdediging erkend in Artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, door terstond, individueel en in samenwerking met de andere partijen, op te treden op de wijze die zij nodig oordeelt met inbegrip van het gebruik van gewapend geweld om de veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied te herstellen en te handhaven.”

Aldus luidt artikel vijf van het NAVO-verdrag, waarin wordt gesteld dat een aanval op een NAVO-lidstaat wordt gezien als een aanval op alle lidstaten. En aanvallen op NAVO-lidstaten zijn ‘reële scenario’s’ meldt de Volkskrant hedenmorgen. Volgens de verdragsorganisatie zou Rusland zo maar eens Estland of Polen kunnen binnenvallen, beide lid van de NAVO én de EU – Estland is tevens onderdeel van de eurozone.

Om een dergelijke inval op ‘ons’ grondgebied te voorkomen worden de bestaande reactiemachten van de NAVO volgens de ochtendkrant ‘afgestoft’ en wordt een nieuwe ‘snelle flitsmacht’ gestart die binnen 48 uur na besluitvorming actief moet kunnen zijn. Ook Nederland doet mee aan de reactiemacht, met in totaal 2.765 militairen. De 11e Luchtmobiele Brigade staat sinds gisteren klaar om in te grijpen als dat gevraagd wordt.

Volgens de Volkskrant klinkt die 48 uur van de flitsmacht snel, maar is de besluitvormingsprocedure – alle lidstaten moeten met inzet van de troepen instemmen – ‘zo tijdrovend, dat de Russen bij wijze van spreken al in de Estse hoofdstad Tallinn staan als de nationale parlementen van de NAVO nog aan het vergaderen zijn’.

Met een beetje geluk is die beslissing wel genomen als Poetin aan de grens bij Arnhem staat.

Onderwerpen