Spring naar de content

Worden we vergeten? Digitalisering bedreigt onze geschiedschrijving

Het feit dat we tegenwoordig alles digitaliseren betekent dat onze gedocumenteerde geschiedenis weleens verloren zou kunnen gaan, zo waarschuwt de vice-president van Google, Vinton Cerf. De manieren waarop we data opslaan ontwikkelen zich namelijk continu door, waardoor oudere methoden snel in onbruik raken. Informatie geraakt daardoor makkelijker vergeten.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Gerben Vlasveld

Wie belangrijke documenten een jaar of vijftien geleden slechts op een floppydisk opsloeg, heeft daar nu waarschijnlijk spijt van. De cd-rom nam al vlug de plek van de diskette in, en met de introductie van de cloud zal ook het cd’tje in de vergetelheid raken. Er zullen immers maar weinig computerfabrikanten zijn die er nog over peinzen om een floppy- of cd-ingang in hun laptops te bouwen.

Verstofte data
Het is precies die snelle technologische vooruitgang die de Google-topman zorgen baart. Oudere data – bijvoorbeeld die op een floppy – zijn steeds minder gemakkelijk te lezen, waardoor historici in de toekomst minder goed in staat zullen zijn om het huidige tijdperk te beschrijven. Daarvoor hebben ze immers documenten nodig uit dit tijdperk.

Cerf vergelijkt onze tijd met die van vlak na de val van het Romeinse Rijk. Over die periode is weinig bekend door een gebrek aan geschreven bronnen. “We zijn zo enthousiast over digitalisering dat we al onze onze foto’s digitaliseren in de gedachte dat we ze zo langer kunnen bewaren, maar we zouden het wel eens helemaal fout kunnen hebben.”

Vakantiefoto’s printen
Het argument dat de meest belangrijke documenten bewaard blijven omdat ze toch wel zullen worden opgeslagen naar de cloud van de toekomst klopt volgens hem niet. “Historici zeggen dat de documenten en afbeeldingen die het meest waardevol zijn voor de geschiedschrijving, honderden jaren eerder soms vrij onbelangrijk waren.”

Wat u kunt doen om te voorkomen dat uw meest waardevolle foto’s en documenten verloren zullen gaan? Print ze, tipt Cerf.

Voordat u zijn advies opvolgt en het volledige register aan vakantiefoto’s uitdraait: er is een methode in ontwikkeling die uw documenten veiligstelt voor toekomstige historici, het digitale vellum. Deze methode houdt in dat bij elk gedigitaliseerd document een handleiding wordt gevoegd die de verschillende manieren beschrijft waarop het bestand kan worden geopend. Zo kunnen de historici van de toekomst toch bij de informatie komen die dan op hopeloos verouderde cd’s en in achterhaalde clouds zijn bewaard.