Spring naar de content

Wetenschappers: vruchtbaarheid van onze aarde gaat achteruit

Voedseltekorten zullen nog deze eeuw een groot probleem worden, dat meldt een groep vooraanstaande wetenschappers. Om onze voedselvoorziening veilig te stellen zal bodemerosie en –degradatie moeten worden tegengegaan en moet er zuiniger worden omgesprongen met de grondstoffen voor kunstmest.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Gerben Vlasveld

Bodemerosie en bodemdegradatie, in combinatie met steden die overal ter wereld uit hun voegen groeien (tussen 1970 en 2000 werd een hoeveelheid landbouwgrond ter grootte van Denemarken door steden opgeslokt en zal in de komende twintig jaar nog eens een gebied ter grootte van Mongolië worden bebouwd) en zo meer en meer landbouwgrond opslokken vormen samen één van de grootste gevaren van deze eeuw, stellen de wetenschappers in hun studie.

Onhoudbaar
Waar innovatie in de agriculturele sector de voedselproductie in de jaren ’70 tot ongekende hoogten stuwde, zijn onze huidige landbouwpraktijken volgens de onderzoekers op lange termijn niet vol te houden. Er moet meer aandacht komen voor bodembehoud en vruchtbaarheid.

Om bodemuitputting als gevolg van intensieve landbouw tegen te gaan wordt er veel gebruik gemaakt van kunstmatige mest. Enkele essentiële ingrediënten van die mest zijn echter maar beperkt aanwezig in de bodem. Zo zijn de voorraden fosfor – een onmisbaar bestanddeel van kunstmest – in de Amerikaanse bodem naar verwachting binnen twintig tot dertig jaar compleet uitgeput, waarna de landbouwsector van buitenlandse toevoer afhankelijk zal worden – een stroom die op termijn ook zal opdrogen. Gevolg is dat de maximale hoeveelheid voedsel die per hectare kan worden verbouwd sterk terugloopt.

Recycling
Om te voorkomen dat de wereld binnen enkele decennia op grote schaal met uitgeputte landbouwgrond te maken krijgt is het volgens hoofdonderzoeker Ronald Amundson belangrijk dat de kunstmatige voedingsstoffen worden hergebruikt, net als papier, glas en plastic, in plaats van ze met de regen en het grondwater te laten wegspoelen. “De verloren gegane voedingsstoffen kunnen afgevangen worden en terug in de grond worden gestopt. We zijn technisch gezien al in staat om dat te doen, maar het is aan de politici ervoor te zorgen dat dat ook gebeurt.”

Andere wetenschappers zien de uitputting van onze bodem echter als een minder direct probleem. Zo heeft Martin Lukas, professor aan de Reading University voor agricultuur, zijn hoop gevestigd op het menselijk vermogen tot innovatie. “We hebben nog decennia de tijd voordat we met een tekort aan grondstoffen te maken krijgen. De geschiedenis leert ons dat we voor acute problemen doorgaans snel technologische oplossingen weten te bedenken.”