Spring naar de content

Nederland moet uitstoot verminderen. Wat betekent dat voor u?

Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met minstens 25 procent hebben gereduceerd, in plaats van de 17 procent die de staat nu aanhoudt. Het gaat daarbij om een percentage ten opzichte van het niveau van 1990. Klimaatorganisatie Urgenda heeft daarover een rechtszaak gewonnen tegen de Nederlandse Staat. Interessant, maar wat betekent deze overwinning van Urgenda voor u eigenlijk?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Sebas Bouquet

Volgens Urgenda-directeur Marjan Minnesma betekent de uitspraak dat mensen over de hele wereld hun staat gaan aanspreken op het terugdringen van de uitstoot van CO2. En dat zou weleens een belangrijk winstpunt kunnen zijn: staten wijzen tot op heden voornamelijk naar elkaar. ‘Veel woorden, weinig daden‘, aldus hoogleraar aansprakelijkheidsrecht Jaap Spier. Volgens de rechter zouden de kosten van zo’n maatregel – 25 procent minder uitstoot – wel te behappen zijn. Resteert de vraag voor wiens rekening de kosten zijn.

De Staat: bedrijven vertrekken
Het bedrijfsleven lijkt daar voornamelijk voor moeten op te moeten draaien. Zo luidde in ieder geval onder meer de verdediging van de Nederlandse Staat. Het argument dat de overheid aanvoerde om minder actie te ondernemen (lees: die 17 procent): bedrijven zullen uit Nederland verdwijnen als hier strengere maatregelen worden genomen dan elders. Vrij vertaald: indirect – en op termijn misschien ook wel direct – zal u dus mogelijk de gevolgen ondervinden van een strenger milieubeleid, aldus de Staat.

Al of geen financiële schade, volgens de wetenschap merkt u bij een reductie van 25 procent van de uitstoot van broeikasgassen een toename van de temperatuur van twee graden op de wereldbol. En dat zou behapbaar zijn, aldus diezelfde wetenschappelijke rapporten waarop men zich baseert.

Uniek proces
Een unieke zaak, dat was het volgens menigeen. Voor aanvang van de rechtszaak werd flink gesproken over de vraag of politieke besluiten over broeikasreductie wel in de rechtbank kunnen worden aangevochten. Volgens de rechtbankpresident kan een niet-gekozen rechter echter met terughoudendheid oordelen in een politieke kwestie.

Onderwerpen