Spring naar de content

Hoe Facebook vergrijst (en verandert in een begraafplaats)

class="p1">Facebook vergrijst. Nu ja, niet het sociale medium zelf, maar de gebruikers ervan. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom Research & Consultancy en voorspellingen van de statisticus Hachem Sadikke van de universiteit van Massachusetts. Sadikke schat dat rond 2098 het aantal doden op Facebook groter zal zijn dan het aantal levende gebruikers.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Sebas Bouquet

Sadikke onderbouwt zijn voorspelling met twee argumenten. Allereerst zou Facebook rond 2098 – mits het sociale medium dan nog bestaat uiteraard – uit meer dode dan levende accounts bestaan vanwege het feit dat profielen van dode mensen niet worden verwijderd. Het sociale netwerk heeft wereldwijd anderhalf miljard gebruikers, maar alleen al dit jaar zal naar schatting bijna een miljoen gebruikers sterven.

Facebook handelt in geval van een overledene als volgt: na kennisgeving door nabestaanden wordt het account van de overledene veranderd in een herdenkingspagina. Enkel als nabestaanden over het wachtwoord van de betreffende persoon beschikken, kan de status – en het account – worden verwijderd. Aangezien wachtwoorden niet worden gedeeld, zal het voor nabestaanden moeilijk worden om een profiel daadwerkelijk te verwijderen.

Ten tweede stelt Sadikke dat het aantal nieuwe gebruikers stagneert. Als we de cijfers van uit onderzoek van Newcom Research & Consultancy erbij pakken, dan blijkt inderdaad dat het aantal jonge Facebookgebruikers daalt en het aantal oudere gebruikers juist toeneemt.

In de leeftijdscategorie tussen vijftien en negentien jaar nam het gebruik van Facebook zelfs met twaalf procent af, aldus de cijfers over het gebruik in 2015. Kijken we hogerop, dan stijgt het aantal gebruikers. Tussen twintig en 39 met één procent, tussen veertig en 64 met vijftien procent, tussen 65 en 79 met 23 procent, en zelfs onder tachtigplussers valt een stijging te zien: een toename van liefst tien procent.

Nederland
Het meest recente onderzoek van Newcom toont aan dat de trend doorzet. In Nederland doet Facebook het weliswaar nog altijd goed, in 2016 gebruiken 9,6 miljoen Nederlanders Facebook, zo’n 200.000 meer dan een jaar geleden. Maar de stijging komt vooral voort uit het toenemende gebruik onder 65- en tachtigplussers. En hoe. Onder eerstgenoemde groep steeg het gebruik met negen procent, onder de tachtig-plussers met meer dan vijftig (!) procent.

Het verzadigingspunt in de jongere doelgroepen lijkt bereikt. In 2015 daalde het aantal jonge gebruikers voor het eerst, en ook nu valt slechts een kleine groei te noteren. Facebook lijkt zodoende een heuse afspiegeling van de maatschappij te worden. Met één verschil: waar de doden normaliter vergaan, blijven zij – en wij – op deze wijze voor eeuwig bestaan. Online. Of u dat nu wilt, of niet.

Foto: Flickr | Greg Walters

Onderwerpen