Spring naar de content

Waarom er nog altijd millennials zijn die Facebook laten

Zij die opgroeiden in het nieuwe millennium met alle technologische geneugten van dien, beloven een van de meest met het internet verbonden generaties te zijn. Vrijwel allemaal zijn deze millennials actief op sociale media, met Facebook als absolute koploper.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Paul Geraedts

Maar binnen deze groep is ook een opvallende trend waar te nemen. Gestaag groeiende cijfers en een stagnerende groei aan gebruikers in deze leeftijdscategorie lijken erop te wijzen dat steeds meer twintigers en dertigers het medium links laten liggen. Soms gebeurt dit tijdelijk, door het deactiveren van het profiel, maar steeds vaker wordt er ook definitief een eind gebreid aan het digitale leven.

Wellicht heeft u zelf ook eens overwogen het digitale touw en krukje te hanteren, en uw facebookpagina definitief te verwijderen. Misschien dreef die zoveelste ongevraagde babyfoto van die vage collega u ertoe, of het ogenschijnlijk perfecte leven van die ene jeugdvriend. Wat de reden ook mocht zijn, u staat niet alleen.

Weliswaar behoren de millenials nog steeds tot de groep met de hoogste facebookdichtheid (meer dan tachtig procent zegt gebruik te maken van het medium), maar stagneert de groei onder deze leeftijdscategorie. Het plafond lijkt bereikt. Gaat u wellicht maar eens na in uw eigen omgeving, groeit het aantal facebookers onder uw millennial-vrienden nog, of vallen er gestaag mensen af?

Het medium groeide namelijk de afgelopen jaren alleen nog significant in de onderste en bovenste leeftijdscategorieën, en daar wringt misschien wel de schoen. Wanneer de 65-plussers onderdeel worden van het digitale leven, in hun schattige onmacht alles ‘liken’ en overal commentaar op leveren, dan kan dat een doorslag geven om Zuckerberg de rug toe te keren. Dat, en het feit dat het steeds meer tot een potpourri van advertenties verwordt, al dan niet verkapt.